site

VITALIDADES HISTÓRICAS: AS VILAS EN RENOVACIÓN URBANA

vitalidades-historicas-blog.jpg

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

¿QUÉ? > O curso pretende debater sobre a natureza, conveniencia e eficacia dos principais mecanismos de xestión dos cascos históricos das vilas galegas, desde principios de sustentabilidade global. Trátase de estudar os procesos de renovación urbana de ditas vilas, tendo en conta a necesidade dunha achega multidisciplinar. Ademais dos enfoques tradicionais (que proveñen dos ámbitos da arquitectura e do urbanismo), cada vez é máis necesario reflexionar sobre os cascos históricos en relación co turismo, a identidade ou a paisaxe, así como debater sobre o papel que poden desempeñar as novas tecnoloxías en ditos procesos.

¿QUIÉNES? > Director: Juan Luis Dalda Escudero / Secretarios: Miguel Pazos Otón, Ruth Varela Rodríguez y Alberte Pérez Rodríguez

¿CUÁNDO? > 10,11,12 y 13 de septiembre de 2008

¿DÓNDE? > Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa [Pontevedra]

PROGRAMA COMPLETO

INSCRIPCIONES

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 DE SEPTIEMBRE

# Os centros históricos das vilas galegas > Juan Luís Dalda Escudero

# As vilas de Galicia. Escenarios para a permanencia, o cambio e as identidades >
Manuel García Docampo

# Políticas urbanas e rehabilitación da vila de Pontedeume > Ricardo Beltrán Pedreira

# A paisaxe que nos crea. Identidade cultural e territorio en Galicia > María López Sández

# Mobilidade en centros históricos: avanzando polos camiños da innovación > Miguel Pazos Otón

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11 DE SEPTIEMBRE

# Planificación espacial do conxunto histórico de Ribadeo. Antecedentes e situación actual >
Alfonso Díaz Revilla

# Paisaxes da arquitectura en Galicia. Da utopía da cidade xardín á invasión das “chalépolis” >
Federico López Silvestre

# Paisaxe, patrimonio e desenvolvemento local > Victor Rodríguez Romero

# Das comunidades tribais as redes sociais. ¿Renacerán as vilas galegas na era dixital? > Juan Manuel Freire Botana

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12 DE SEPTIEMBRE

# O plan especial de proteción e rehabilitación de Vilanova dos Infantes > José J. González-Cebrian Tello

# Second-vilas. A construción do noso imaxinario espacial a través de google > ERGOSFERA

# Posibilidades de transformación das dinámicas sociais nas vilas galegas > M. Josefina Rodríguez Galdo

# O papel das vilas no desenvolvemento rural galego > Edelmiro López Iglesias

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13 DE SEPTIEMBRE

# Estratexias para a valorización das paisaxes culturais > Florencio Zoido Naranjo

# O turismo nas vilas históricas > Xosé M. Santos Solla


comments are off for this post

Comments are closed.