site

Archivos de la categoría:   [ 2011 ]  EU SI QUERO FEÍSMO

«Teoría da paisaxe. Xusto recoñecemento ou nova colonización?»
Presentación nas VI Xornadas de Urbanismo e Socioloxía “Somos paisaxe”
Xoves 27 de abril / Facultade de Socioloxía (UDC)

I CICLO DE CONFERENCIAS SOCIEDAD Y TERRITORIO


PRES_PAISAXE_blog


Este xoves 27 participaremos nas VI Xornadas de Urbanismo e Socioloxía “Somos paisaxe” cunha presentación titulada «Teoría da paisaxe. Xusto recoñecemento ou nova colonización?». A charla tratará de abordar ese concepto tan difuso (e tan mediático na actualidade) de “paisaxe” a partir dunha análise crítica desde a perspectiva do proxecto Eu si quero feísmo na miña paisaxe!, un traballo de investigación sobre o territorio galego que levamos varios anos desenvolvendo de xeito intermitente.


Comments are off for this post

O QUE PODE UNHA LIÑA. COMÚNS, FEMINISMOS E RURALIDADES NAS ESTRADAS-RÚA GALEGAS / Sábado 26 de novembro / Friol > A Pereira – Carballo (Lugo)

o_que_pode_unha_liña_480

Máis información na web do PEMAN


O que pode unha liña.
Comúns, feminismos e ruralidades nas estradas-rúa galegas


Sesión do Programa de estudos en mancomún que consistirá nun roteiro comentado e debatido ao longo da estrada-rúa LU-934, entre Friol e A Pereira – Carballo (Lugo). Tratarase dun percorrido, de 6,5 km aproximadamente, no que iremos comentando, describindo e documentando os elementos desta forma de urbanización xenérica en Galicia vinculados cos tres eixos do programa de estudos: comúns, feminismos e ruralidades como perspectivas de análise coas que poder entender á urbanidade das estradas-rúa, os conflictos que xera, mais tamén as súas potencialidades como estructura principal da forma na que se declinou en Galicia a cidade difusa.

¿Como se viven e quen practica os bordos destas vías? ¿Qué formas arquitectónicas promoven máis e menos posibilidades de acontecementos urbanos? ¿Poden establecerse progresións lineais de máis a menos ruralidade a medida que avanzamos polas estradas-rúa? ¿Cal é o papel dos feminismos nunha forma urbana que parece dominada polo home-branco-sano-e-motorizado? ¿Baixo que formas aparecen os comúns nuns territorios onde o público e o privado se dilúen de diversos xeitos? ¿É o impuro, o que carece dunha orde planificada, un lugar máis proclive á recaptura popular?
Materiais de traballo para a sesión:

Deixamos a continuación varios materiais que poden ser de axuda para contextualizar o territorio onde se desenvolverá a sesión. Por unha banda, unha pequena selección de gráficos e imaxes sobre o ámbito:

Pílulas de contexto demográfico, culturas materiais e sustancia arquitectónica na estrada-rúa LU-934 / Camiño a Sobrado dos Monxes / Avenida de Santiago
Ergosfera (2016)

sustancia_arquitectonica_gif

Por outra banda, unha selección de cartografías do ámbito de estudo provintes do PXOM do Concello de Friol (un documento aprobado inicialmente en 2013, pero aínda non aprobado definitivamente) e do Visor de Información Xeográfica de Galicia. O primeiro documento, os planos de ordenación a escala 1/5000 é a mellor cartografía atopada, polo que se recomenda levalo impreso en tamaño A4 xa que pode ser de gran axuda para a ruta.

Planos de Ordenación – E:1/5000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Ortofotografías do Voo Americano (1956-1957) – E:1/5000
Información Xeográfica de Galicia / Instituto de Estudos do Territorio – Xunta de Galicia

Planos de Información – E: 1/2000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Planos de Ordenación e Xestión do Solo Urbano e Urbanizable – E:1/1000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais – E:1/2000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Plano dos Usos do Solo – E:1/25000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Plano dos Montes Veciñais en Man Común – E:1/25000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Planeamento vixente (NSP, 1987) – E:1/4000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

E por último, información sobre o proxecto “Adaptación da LU-934 (Friol – Límite de provincia) ao plan de baixa IMD mellorada”, a última gran transformación da estrada-rúa inaugurada en xaneiro de 2015 (polo que as imaxes actuais de Google Street View, de agosto de 2012 e maio de 2014, non reflicten o estado actual do ámbito). É importante ter isto en conta porque nos permitirá avaliar directamente as lóxicas urbanísticas e políticas a través das cales se entenden e se formulan as intervencións sobre as estradas-rúa galegas na actualidade.

Adaptación da LU-934 (Friol – Límite de provincia) ao plan de baixa IMD mellorada

* Estes materiais, sempre ao redor dos nosos temas de investigación xenéricos, son só a base sobre que esperamos construir o relato deste territorio a partir das perspectivas de análise propostas polo PEMAN: comúns, feminismos e ruralidades.


Comments are off for this post

«Chalés sobre espacios productivos. Una nueva tipología arquitectónica en el territorio gallego», en BARTLEBOOTH IV: LAS VIRTUDES

chales_sobre_espacios_productivos

[ PDF / 21 MB ]


Ya está publicado el cuarto número de Bartlebooth: “Las virtudes”, un auténtico librazo en el que colaboramos con un pequeño avance de un trabajo sobre una nueva tipología arquitectónica que habita en las carreteras-calle gallegas: los chalés sobre espacios productivos.

* Se puede descargar la versión original y en color del documento aquí: [PDF/21MB].

** Todo esto proviene del post: Marmolería-Casa en la N-VI (Outeiro de Rei, Lugo).


Comments are off for this post

Mesa de debate:
ANTEPROXECTO DE LEI DO SOLO DE GALICIA
Delegación del COAG en A Coruña / 03-02-2015

cartel_debate_coag


El martes 3 de febrero participamos en una mesa de debate sobre el Anteproyecto de Ley del Suelo de Galicia en la Delegación del COAG en A Coruña .

El documento en cuestión parece una nueva reforma continuista con la LOUGA del 2002 y con la propia Ley del Suelo de 1956, ya que sigue sin entrar de lleno en las especificidades gallegas (a nivel de estructura territorial, de forma urbana y de procesos edificatorios complejos), y le traen sin cuidado las disfuncionalidades demostradas por los últimos 50 años de planificación urbanística (normalización de la especulación profesional y popular, multiplicación de las viviendas y locales vacíos como representación del derecho supremo a la propiedad, corrupción asociada al urbanismo y a los servicios urbanos, falta de participación pública no infantilizada, consenso político sobre la racionalidad de la captura privada de las plusvalías urbanísticas, etc.). En fin, que para este anteproyecto, el gran problema del territorio gallego es el “feísmo”, un fenómeno no teorizado contra el que se propone luchar mediante la redacción masiva de planes generales. Aquí ni ha habido burbuja inmobiliaria, ni se la espera. Tras el debate, hubieran estado bien unos pinchos en Eirís – Elviña – Parque Ofimático…


[ Intervención de Ergosfera: 1:01:30 > 1:15:55 ]

DOCUMENTOS DE INTERÉS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL SUELO:

> Descarga del Anteproyecto de Ley del Suelo de Galicia, aquí.

> Documento interactivo, realizado por el Despacho Jurídico-Técnico “Calvo Sobrino”, que permite comparar el Anteproyecto con la LOUGA (Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia), aquí.

> Presentación del Anteproyecto por parte del Presidente de la Xunta de Galicia, aquí; noticia publicada por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (“A nova Lei do solo de Galicia comeza hoxe a súa fase de participación pública e xa se pode consultar na web da CMATI”), aquí; y noticia publicada por la Xunta de Galicia (“A Xunta presenta unha Lei do solo para unha maior protección da paisaxe e actuar con contundencia contra o feísmo”), aquí.

> Conferencia de la Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, María Encarnación Rivas (en la EGAP, en febrero de 2011), en la que comenta los cambios introducidos por una de las últimas modificaciones de la LOUGA (Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia), y en la que expresa su opinión sobre muchos de los temas que finalmente han sido introducidos en el actual Anteproyecto, aquí.

> Informe sobre el grupo de trabajo “Lei do Solo” del COAG, y enlaces a los documentos de aportaciones al Anteproyecto del COAG y de las Delegaciones, aquí.

> Documentos realizados por el Laboratorio do Territorio (LaboraTe, USC) sobre el Anteproyecto: “Unha reflexión desde a investigación-acción universitaria sobre o borrador da nova lei do solo”, aquí; “Intervencións na comisión non permanente de estudo para a elaboración dunha nova lei do solo de Galicia” (enlaces a los vídeos de las comparecencias y resúmenes de las mismas), aquí; y “Por que unha nova lei do solo?”, aquí.

TITULARES DE PRENSA SOBRE EL ANTEPROYECTO (DESDE EL 10-10-2014):

“O anteproxecto da lei do solo marca como principal obxectivo protexer a paisaxe e loitar contra o feísmo” (CRTVG, 10-10-2014) /// “Visto e prace ao anteproxecto da Lei do solo para «frear o feísmo»” (CRTVG, 10-10-2014) /// “La nueva Lei do Solo evitará los edificios a medio acabar” (El País, 10-10-2014) /// “La nueva Lei do Solo obligará a los promotores a terminar el exterior de las casas” (El Progreso, 10-10-2014) /// “La Ley del Suelo obligará a terminar el exterior de las casas” (La Región, 10-10-2014) /// “La nueva Lei do Solo obligará a terminar primero el exterior de las viviendas” (Diario de Arousa, 11-10-2014) /// “¿Casas sin terminar? Nunca más en Galicia” (ABC, 13-10-2014) /// “Iníciase o período de exposición pública do anteproxecto da Lei do solo de Galicia” (CRTVG, 13-10-2014) /// “La Administración podrá forzar la venta de casas en ruinas” (El Correo Gallego, 13-10-2014) /// “La Lei do Solo nace sin consenso como las 10 reformas anteriores” (El País, 13-10-2014) /// “La nueva ley recorta tiempos en el trámite para edificar en suelo rústico si un ayuntamiento no remite el expediente” (Europa Press, 13-10-2014) /// “Rueda confía en que a nova Lei do Solo sexa «definitiva»” (El Correo Gallego, 14-10-2014) /// “El anteproyecto de la ley del Suelo de Galicia busca erradicar el feísmo y rehabilitar los núcleos históricos” (Inmodiario, 14-10-2014) /// “La ley para multar a dueños de casas sin acabar lleva 12 años sin aplicarse” (La Voz de Galicia, 14-10-2014) /// “El PSOE acusa al PP de «facer que se fai» y los promotores reclaman que haya consenso” (La Voz de Galicia, 14-10-2014) /// “Las reformas para agilizar los planes urbanísticos irán en la ley que acompaña a los Presupostos” (La Voz de Galicia, 14-10-2014) /// “La Lei do Solo triplica las multas por no acabar fachadas respecto al borrador inicial” (La Opinión A Coruña, 14-10-2014) /// “AGE critica o anteproxecto da Lei do solo” (CRTVG, 15-10-2014) /// “AGE rechaza la nueva ley del suelo porque «no cambia nada» y propone al PP debatir un modelo contrario al «especulativo»” (Europa Press, 15-10-2014) /// “Ochenta concellos tendrán un planeamiento básico si se aprueba la nueva Lei do Solo” (La Región, 19-10-2014) /// “Os concellos de máis de 50.000 habitantes aprobarán definitivamente os seus plans urbanísticos” (CRTVG, 21-10-2014) /// “Inician a rolda de contactos para buscar consenso na nova Lei do solo” (CRTVG, 23-10-2014) /// “La Xunta expresa su «voluntad real» de consenso sobre la Lei do Solo” (Europa Press, 23-10-2014) /// “La Lei do Solo permitirá crear una «doctrina única y uniforme» sobre la gestión del territorio para toda Galicia” (El Correo Gallego, 31-10-2014) /// “La Lei do Solo incumplirá su función si no hay un pacto político y social por el territorio” (La Opinión A Coruña, 02-11-2014) /// “El verdadero feísmo” (La Opinión de A Coruña, 10-11-2014) /// “La Xunta emitirá los informes sectoriales de los planes urbanísticos en tres meses” (Faro de Vigo, 21-11-2014) /// “La nueva Lei do Solo agilizará la puesta en marcha de explotaciones agroganaderas” (Faro de Vigo, 22-11-2014) /// “La Fegamp quiere que la Lei do Solo agilice más los planes de urbanismo” (El Correo Gallego, 18-12-2014) /// “El Colegio de Arquitectos rechaza el discurso del «feísmo» por simplificador” (ABC, 29-01-2015) /// “Los arquitectos gallegos sostienen que «no comparten el discurso de acabar con el feísmo»” (La Voz de Galicia, 29-01-2015) /// “Ethel Vázquez llama a que la Lei do Solo sea «básica» en la construcción del territorio” (La Opinión A Coruña, 04-02-2015).


Comments are off for this post

El debate continúa: textos varios y primeros contactos con la patrulla anti-feísmo

gallinero_castillo_blog

Dejamos por aquí la animada conversación que tuvo lugar hace unos días en la página de Facebook de “Canibalismo urbanístico, tamén chamado Feísmo”. Una web con miles de seguidores, como le gusta señalar a su administrador, el arquitecto y articulista de opinión Carlos Henrique Fernández Coto, que ha venido a sumarse a La Voz de Galicia en su tarea de recopilación y denuncia del “feísmo”, un fenómeno que en su opinión hace mucho daño al “paisaje”, y en el que se incluyen toda una multitud de procesos muchas veces inconexos: desde mamotretos especulativos sin licencia, hasta favelas brasileñas, hórreos pintados con motivos deportivos, o arquitecturas como la que generó el debate, un pequeño gallinero construido con bloque de hormigón y con forma de pseudo-castillo.

La conversación gira en torno a la fotografía, una de las tantas con las que se habrán obsesionado los redactores del anteproyecto de Ley del Suelo que presentó Feijoo hace dos meses, y que considera la lucha contra el “feísmo” como una prioridad nacional. Por supuesto, sin mencionar en ningún momento la relación entre la gestión del suelo y las vulneraciones del derecho a la vivienda que se han producido en los últimos 15 años (imposibilidad de emancipación y desahucios mientras existe un parque de miles de viviendas vacías), ni los problemas estructurales del modelo inmobiliario que destapó la crisis (especulación, conservadurismo cualitativo y desarrollismo cuantitativo, corrupción, etc.), ni las nuevas realidades territoriales y formas urbanas que no encuentran acomodo en la clásica dialéctica rural-urbano (como las carreteras-calle, los no-ensanches o los vacíos-patio de hiper-manzana), de gran relevancia para el complejo caso gallego.

Por nuestra parte, estamos continuando el proyecto Eu si quero feísmo na miña paisaxe! con un estudio sobre el concepto de lo inacabado, uno de los grandes enemigos de la nueva Ley del Suelo, y que intentaremos legitimar a través del análisis de las cualidades y potencias de tres de sus materializaciones más comunes en Galicia: las viviendas unifamiliares incrementales (o el acceso a la vivienda sin hipoteca, al margen de la cultura de la deuda), las promociones de vivienda abandonadas en estado de esqueleto estructural (o la oportunidad para la arquitectura experimental), y las calles y tejidos urbanos de edificación discontinua (o la deseable urbanidad de los solares y medianeras).

Además, dejamos también los enlaces a unos cuantos artículos aparecidos en los últimos meses que trabajan el tema del “feísmo” desde lógicas más optimistas y productivas que Feijoo y su gobierno o Fernández y sus seguidores. Recomendación especial para el artículo de nuestro colega Observer, en el que trabaja sobre el concepto de los espacios “no muertos”, un interesantísimo matiz a la hora de pensar las consecuencias de los procesos de despoblación territorial tan característicos de buena parte de Galicia.


Undead Places. Diasporas & the empty spaces of capitalism
A spectre is hunting Europe… the spectre of decrease

Arquitectura entrelíneas
Observer / 07-08-2014

Cosmética territorial
Kardo. Revista do Observatorio Galego do Territorio
Varios autores / 16-03-2014 > 27-10-2014

IC Extra! – Galicia mon amour // Entremés I
La ciudad viva
Inteligencias Colectivas / 23-10-2014

Por lembrar o Foro Internacional do Feismo
Arquitectura de Galicia
Luis Santalla / 28-10-2014

Feísmos I. Imbéciles e escuros
Arquitectura de Galicia
Iago Valverde / 12-11-2014

Feísmo y paisaje rural en Galicia
El Blog de José Fariña. Urbanismo, Territorio y Paisaje
José Fariña / 12-11-2014


gallinero_castillo
Enlace a la conversación en Facebook (sin orden cronológico)


7 comentarios

Marmolería-Casa en la N-VI (Outeiro de Rei, Lugo)

casa_taller_1

…como imaginar que esa grúa, que ahora sirve para mover grandes piezas de marmol, se compró a precio de saldo a alguna constructora en apuros. O pensar en el ambiente en el que a alguien se le ocurre que por fin es el momento de hacerse una nueva casa, un chalé, y que por qué no colocarla encima del negocio familiar. O en el primer cliente que entró por la puerta del taller pidiendo un aplacado como ese que tenéis ahí arriba… Incluso en la persona que comprará el edificio para montar una gran parrillada, un motel o un laboratorio del tunning. Por no hablar de los okupas que lo rehabilitarán para poner en marcha una comuna artesana…

…pero no tanto como imaginar las caras de terror de todos los que en algún momento tuvieron fe en la mezcla de usos. Que invocaron sin reparos la palabra hibridación o apilamiento programático. Que incluso llegaron a poner posters en la pared con constructivismos rusos u holandeses. En el fondo, hasta los más desencantados confían en que el urbanismo vendrá a salvarnos de la sinrazón. Y que si las carreteras-calle acogen el error es precisamente porque aún no son ciudad. Pero si no lo fueran, el pánico no cundiría. Si el miedo sigue ahí es porque todos sabemos reconocer la magia.

casa_taller_2

* Como aporte para seguir pensando la arquitectura transgénero

** Fotografías tomadas en abril de 2014. Situación de la marmolería-casa aquí.

marmoleria-casa_480

*** Actualización de febrero de 2015: Tras la publicación de este post hemos ido descubriendo y recopilando otros casos similares que parecen confirmar la condición tipológica del chalé-sobre-espacio-productivo, por lo que intentaremos ir ampliando este archivo para ver hasta qué punto merece una investigación más profunda.

Algunos de los nuevos casos encontrados hasta el momento en Galicia se encuentran aquí (Veiga, Teo), aquí (Dor, Camariñas), aquí (Xaras, Camariñas), aquí (Bormoio, Coristanco), aquí (Xerne, Cabana de Bergantiños), aquí (Valadares, Vigo), aquí (Outes) y aquí (Fraga, Bergondo).

Varios de estos casos los hemos conocido a través de dos artículos estrictamente críticos en los que se enfoca el tema como un problema vinculado al llamado “feísmo”, y que por lo tanto sólo puede ser pensado en términos de legalidad: “El nacimiento de una impactante tipología de vivienda industrial” (La Voz de Galicia, 06-03-11) y “Método para obter mellores vistas, sen facer máis alturas” (Galicia Confidencial, 31-01-15).**** Por otra parte, también hay casos similares en otros lugares, como este en Zhuzhóu (China), de una escala incomparable, o estos otros recopilados en un post de Gizmodo.


3 comentarios

DESDE SARRIA CON AMOR: MEDIANERAS, URBANISMO Y CONFUSIÓN / Sociedad La Unión, Sarria, Lugo / 25 de enero de 2013

cartel_sarria_blog


“Sarria está como siempre: horrorosa. Una desfeita total. Un urbanismo lamentable, una estética en los edificios que dan ganas de salir corriendo. ¿Por qué lo elegimos, pues?” / Cristóbal Ramírez (Presidente de la Asociación de Periodistas del Camino de Santiago) / 17 de diciembre 2012

“En la medida en que la identidad deriva de la sustancia física, de lo histórico, del contexto, de lo real, no somos capaces de imaginar que nada contemporáneo -hecho por nosotros- contribuya a ella.” / Rem Koolhaas / La ciudad genérica / 1994

“Sarria es la ciudad de las medianeras…” / Vecino anónimo de Sarria / 20XX


LAmedianera (Sarria)

Sarria, 26/01/2013


MeDiaNeRaS SHoWTiMe


La hipótesis principal de este trabajo es que las medianeras (los elementos urbanos que, junto con el cierre-somier, mejor sintetizan la idea de lo erróneo para buena parte de la opinión pública gallega) implican una posibilidad más ilusionante para las ciudades que la propuesta de alineación-colmatación en la que, inexplicablemente, aún confía el urbanismo, a pesar de que sólo representa la materialización directa de las lógicas de “justicia” impuestas por la legislación y el mercado.

En este sentido, el hecho de que la proliferación de medianeras haya generado paisajes urbanos irreconocibles desde una perspectiva académica (de lo que debe ser y parecer una ciudad), solo significa que estamos ante una oportunidad para co-producir territorios singulares desde presupuestos verdaderamente contemporáneos, es decir, a través de formas urbanas no convencionales que, como reflejo de procesos abiertos (no lineales y heterogéneos), asuman con naturalidad la participación de estéticas corruptas en la materialización de la ciudad.

“La ciudad genérica” (Rem Koolhaas, 1994) es un alegato de la identidad en el que se describe un mundo donde lo genérico, lo que no dispone de atributos urbanos previamente reconocidos por la técnica o la cultura, también es capaz de producir identidades con las que el urbanismo puede trabajar. A partir de estas nuevas interpretaciones, las medianeras impugnan su condición de deshonor y se transforman de repente en candidatos a protagonizar la memoria colectiva de decenas de ciudades gallegas. Y ante esta realidad, a cualquier forma de urbanismo plausible sólo le queda asumir que el presente también está generando identidades, y que el trabajo de la técnica no es otro que reconocer sus cualidades, su urbanidad, para plantear su intensificación.

Asumir la naturalidad de estos territorios no es claudicar ante la irracionalidad o el capitalismo inmobiliario, sino entender que las personas y nuestras consecuencias somos parte indisociable de la naturaleza del planeta, y que no hay nada más absurdo que plantear el futuro de todos estos territorios, ya transformados por las medianeras, como una penitencia continua y desalentadora para el próximo medio siglo.

Frente al rechazo generalizado, esta jornada en Sarria intentará dar paso a una narrativa de las ciudades gallegas en la que las medianeras, como superficies verticales útiles y, sobre todo, como reflejos de una ausencia potencialmente pro-urbana, sean consideradas elementos con la misma dignidad que las aceras, los equipamientos o el patrimonio cultural; de forma que pueda plantearse su existencia como atributo paisajístico y funcional sobre el que basar múltiples acciones de mejora de la vida pública en estas ciudades.


ELnodo (Sarria)

Sarria, 26/01/2013


5 comentarios

Territorios despreciados-pero-sin-precio / DERRITAXES 9 / ECO-POLÍTICAS

derritaxes_9

Contribución de Ergosfera:
TERRITORIOS DESPRECIADOS-PERO-SIN-PRECIO
GAL_may2012 / ESP_ago2012


DERRITAXES 9 / ECO-POLÍTICAS

“Os artigos que compoñen esta edición elaboran, dende espazos teóricos á vez heteroxéneos e afíns, unha cartografía suxerida das ecopolíticas contemporáneas: a necesidade de superar a noción de biopolítica como horizonte crítico presente repensando a noción de vida aí implicada, a visibilización de alternativas fronte ás xustificacións instrumentais do control técnico dos comúns, a apertura dun espazo máis aló da noción de dereito no que respecta á natureza e ás políticas que a teñen por obxecto, para abrir o lugar dunha relación desapropiadora, a construción dunha narrativa crítica fronte aos tópicos asumidos respecto ao “feísmo” que abra outra mirada sobre o xeito no que os grupos humanos se constrúen no espazo e sobre os micro-espazos de resistencia ao capitalismo global, a reivindicación da relación entre arte e natureza para recuperar espazos danados pola actividade extractiva, ou a necesidade de ir máis aló do conservacionismo e dunha idea inxenua de natureza para poñer en primeiro plano das políticas ecolóxicas a cuestión da cidade. Todas elas liñas diversas mais converxentes que se esforzan en reinscribir a que “aquíagora” é xa a política por vir.”

WEB / PDF


Comments are off for this post

La ordenanza de terrazas: un nuevo intento de regulación estético-política de la ciudad

ordenanza_terrazas_coruna

El Ayuntamiento de A Coruña está redactando la nueva ordenanza de terrazas para la ciudad, un documento que esperan hacer público este año y que la próxima semana tratarán con algunos representantes de la hostelería local.

Además de las nuevas tasas y regulaciones sobre la ocupación del espacio público, la normativa pretende fijar una serie de parámetros estéticos para unificar todos los elementos que intervienen en el programa “terraza”: colores, formas y materiales para toldos, cortavientos y mobiliario. Según publicaba esta semana La Voz de Galicia, incluso Hector Cañete (presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia y muy cercano al PP local) cree que “sería bueno homogeneizar todo el mobiliario en la zona centro y las calles señaladas”, ya que “sería una muy buena imagen para la ciudad”.

Por lo que parece, se trata de una nueva medida para despolitizar el espacio público a través del control estético (la idea de coherencia y limpieza que se busca a través de este tipo de entornos urbanos es la misma que reproducen todos los centros comerciales privados de la ciudad): ¿Para qué necesitan los bares y cafeterías un uniforme de castigo que acabe con las diferencias propias de una ciudad construida por tod@s? ¿Por qué iban a ser mejores la calle Barrera o la Franja con todos los toldos, cartelería y mobiliario similar o directamente igual?

Aunque estas medidas son tan absurdas que evidentemente el PSOE o el BNG también las llevarían a cabo si gobernasen (el reglamento actual* ya se presentó como una declaración de “guerra al feísmo”), esperamos que el concejal de urbanismo, un arquitecto en este caso, se posicione frente a las ideas dinamiteras de su partido y de sus fans “agentes sociales”. La estética de los bares no es ninguna broma. Y es inaceptable que el urbanismo se siga planteando como una herramienta de control y limitación en lugar de como una técnica capaz de aportar valor a los fenómenos urbanos como las terrazas.


* Normativa vigente: Ordenanza municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas que constituyan actividad de hostelería (2002).


3 comentarios

Presentación: EU SÍ QUERO FEÍSMO NA MIÑA PAISAXE! (15-12-2011)

[ INTRODUCCIÓN ]     [ PDF ]

Eu si quero feísmo na miña paisaxe! es una microinvestigación en desarrollo. Este documento, presentado durante los Obradoiros “A cuestión contemporánea” organizados por la Universidade Invisíbel, es una versión del trabajo a mediados de diciembre de 2011.

Aunque es cierto que partimos de una desconfianza ¿generacional? ¿posicionada? ante las normativas anti-feísmo que empiezan a plantear las Administraciones Públicas (una especie de disidencia a priori frente a la Pax Romana por la que se aboga desde arriba), en realidad, el feísmo es una excusa para hablar de una serie de cuestiones urbanas más genéricas que nos interesan, y cuyo rastreo nos acaba llevando muchas veces a procesos asociables a lo que se entiende por feísmo.

Desde luego, nos importa la denuncia de las problemáticas que se materializan en muchos de estos procesos (precariedad, corrupción, irracionalidad, injusticia, etc.), pero entendemos que sólo desde un enfoque positivo que ponga en primer plano las cualidades de estos territorios, se puede abordar la proposición con dignidad y con capacidad de aprender. ES-lo-que-hay.

Las lecturas desde la aculturización del territorio nos abocan a partir de un cero impensable (y por tanto, a idealizar el pasado). La técnica, por su parte, sólo es capaz de desear una especie de paisajes suizos que en nada se contraponen a los modelos socioeconómicos que subyacen bajo los grandes despropósitos de las últimas décadas (y que incluyen esperpénticas menciones a lo rural, a la identidad o al papel unívoco de las administraciones públicas). Creemos, como concluye observer en su serie “Aprés le Feismo”, que hace mucha falta posibilitar una especie de “I+D urbanístico” que permita avanzar en la invención de nuevos conceptos/herramientas para entender/hacer en un territorio no caricaturizable tan fácilmente.

Como uno más de los delirios contemporáneos, analizar las cualidades de muchos de estos procesos (al menos, de aquellos que, por su condición simplemente vital, se sitúan prácticamente como enemigos del Mercado y del Estado) es una forma de afirmar el extraordinario interés para la ciudad de unos procesos urbanos (representados en este caso por los seis puntos abordados hasta el momento) a los que deseamos encontrar no-lugar en el territorio actual.


Esperamos avanzar pronto el proyecto con algo parecido a unas conclusiones del debate que centró la jornada, y en el que agradecemos la participación de tod@s l@s asistentes, especialmente de Rosendo González, Hábitat Social, pescadería20, Plácido Lizancos, Creus e Carrasco, Pablo Gallego, Xoán M. Mosquera y Man_Hauser.


VÍDEO DE LA JORNADA (PRESENTACIÓN+DEBATE):

[El debate se desarrolla desde 00:59:55 hasta 03:00:14. Por desgracia no está grabado al completo. Intentaremos montarlo por separado próximamente…]


DOCUMENTOS PARALELOS:

“Reutilizar somieres puede ser una opción posible y valorable”
ABC / P. Abet / 24-11-2013

Feismo de vangarda
Que pasa na Costa / Ubaldo Cerqueiro / 04-01-2011

Feísmo en positivo
culturagalega.org / Redacción / 02-01-2012

Aprés le Feismo
#1 / #2: Discurso, figura / #3 / #4 / #5: Apuntes / #6: Neolengua (viperina)
¿Pero tú a esto le llamas arte? / observer / 11-12-2011 > 18-12-2011

Las desconocidas bondades del feísmo en el rural gallego
El Mundo (versión digital) / Marcos Nebreda / 16-12-2011

Democracia urbanística
La Opinión A Coruña / Luis P. Ferreiro / 15-12-2011


4 comentarios

EU SÍ QUERO FEÍSMO NA MIÑA PAISAXE! / A cuestión contemporánea (Universidade Invisíbel) / Jueves 15 de diciembre / 19:00h / Fundación Luis Seoane (A Coruña)

cartel_luis_seone_blog

A cuestión contemporánea / Universidade Invisíbel

Jornada de debate-trabajo sobre las cualidades detectadas en muchos de los procesos relacionados con el llamado feísmo, y que las nuevas normativas de las administraciones públicas, como la inminente “Estratexia da Paisaxe de Galicia” anunciada por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, pretenden eliminar sin reflexión previa.

El encuentro comenzará con una presentación por parte de Ergosfera, de una hora aproximadamente, en la que se introducirán 6 de estas cualidades (vinculadas ¿casualmente? a conceptos como cultura libre o filosofía hacker): 1) la (re)utilización de las nuevas materias primas de nuestro espacio-tiempo (deshechos, excedentes, etc.), 2) el incrementalismo como forma racional de evolución de los procesos autónomos y/o colectivos, 3) la posibilidad de transgresión con respecto a los modelos convencionales, 4) los procesos de auto-replicación sin necesidad de publicidad y consumo, 5) la representación de subjetividades y deseos ciudadanos en la esfera pública, y 6) la importancia del grado de manipulabilidad de los entornos producidos.

Tras la presentación, comenzará una mesa de debate-trabajo en la que, además de cualquiera de l@s asistentes, participarán algunas de las personas que ya han trabajado el tema o a las que valoramos por sus opiniones y formas de trabajar (Plácido Lizancos Mora, Man_Hauser, Creus e Carrasco, Pablo Gallego Picard, Hábitat Social Cooperativa Galega, pescadería20, Xoán M. Mosquera y Rosendo González Núñez).

Como no se trata de un planteamiento nuevo, hemos decidido, ¿por simple cobardía?, ¿por prisa estratégica?, no enfocar la jornada hacia la confrontación con los otros (medios de comunicación, administraciones públicas, piezas clave de las culturas dominantes, etc.) para, dando por válida la hipótesis principal (que muchos de los procesos vinculados al feísmo aportan valores al territorio postmetropolitano -E. Soja- o transgénico -A. Domingues-), centrarnos en la construcción de una narrativa crítica capaz de contraponerse a las inercias mediáticas ya consolidadas y a las acciones legislativas anti-feísmo que empiezan a salir del horno en Galicia.

El objetivo principal de ¡Eu si quero feísmo na miña paisaxe! es exponer las cualidades de unos territorios que, tras ser denostados (primero por el Mercado, como improductivos, y ahora por el Estado, como feos), necesitan nuevos relatos y argumentos para mantener abierta su posibilidad.


MESA DE DEBATE

Plácido Lizancos Mora
Arquitecto / Profesor del Departamento de Representación y Teoría Arquitectónica de la ETSAC / Universidade da Coruña

Man_Hauser
Filósofo / Universidade Invisíbel
invisibel.net

Creus e Carrasco
creusecarrasco.com / creusecarrasco.blogspot.com

Pablo Gallego Picard
Arquitecto / Profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de la ETSAC / Universidade da Coruña

Hábitat Social Cooperativa Galega
habitatsocial.coop

Concepción García, Adolfo Agra y César Losada
Arquitectos / Urbanistas / pescadería20
pescaderia20.blogspot.com (CG+AA) / perotuaestolellamasarte.blogspot.com (CL)

Xoán M. Mosquera
ETSAC / Universidade da Coruña

Rosendo González Núñez
Filósofo / Blogger / Universidade Invisíbel / Zoopolitik
ciudadtecnicolor.wordpress.com / invisibel.net/zoopolitik

Ergosfera
Arquitect@s sin papeles
ergosfera.org


4 comentarios

A CUESTIÓN CONTEMPORÁNEA / UNIVERSIDADE INVISÍBEL / 14-17 DICIEMBRE / A CORUÑA

obradoiros2011_a

obradoiros2011_b


Comments are off for this post

¡EU SÍ QUERO FEÍSMO NA MIÑA PAISAXE! / PechaKucha Night Ferrol Vol.V / Viernes 28 de octubre / 22:20h / Teatro Jofre (Ferrol)

pkn_ferrol1

[ PRESENTACIÓN ]


Comments are off for this post

HACKEANDO QUE ES FEÍSMO / Hackmeeting 2011 / Sábado 22 de octubre / 18:00h / CSOA Palavea (A Coruña)

CRONOGRAMA MEIGHACKS

hackartel_blog

Mañana sábado 22 (a partir de las 18:00h) en el Hackmeeting 2011 que se está celebrando en el CSOA Palavea (A Coruña) presentaremos Hackeando que es feísmo, un análisis de las cualidades, vinculadas a la cultura libre y a la filosofía hacker, detectadas en algunos de los procesos relacionados con el llamado feísmo, y que las nuevas normativas de las administraciones públicas, como la inminente “Estratexia da Paisaxe de Galicia” anunciada por la Xunta de Galicia, pretenden eliminar sin reflexión previa.

Durante la charla-debate se introducirán 6 temas principales: 1) la (re)utilización de las nuevas materias primas de nuestro tiempo (deshechos, excedentes, etc.), 2) el incrementalismo como forma racional de evolución de los procesos autónomos y/o colectivos, 3) la posibilidad de transgresión con respecto a los modelos convencionales, 4) los procesos de auto-replicación sin necesidad de publicidad y consumo, 5) la representación de subjetividades y deseos ciudadanos en la esfera pública, y 6) la importancia del grado de manipulabilidad de los entornos producidos.

Hackeando que es feísmo es parte del proyecto Eu si quero feísmo na miña paisaxe!, cuyo objetivo principal es exponer las cualidades de unos territorios que, tras ser denostados (primero por el Mercado, como improductivos, y ahora por el Estado, como feos), necesitan nuevos relatos y argumentos para mantener abierta su posibilidad.


Comments are off for this post

PECHAKUCHA NIGHT FERROL VOL.V / 28-10-2011 / TEATRO JOFRE (FERROL)

pkn_ferrol

El próximo viernes 28 de octubre, a partir de las 22:20h, se celebrará en el Teatro Jofre la quinta edición de PechaKucha Night Ferrol, organizado por STGO.


Comments are off for this post

HACKMEETING 2011 / 21+22+23 OCTUBRE / CSOA PALAVEA (A CORUÑA)

meighacks

Nodos           Call4Nodes           Ask4Nodes

[ 2011/Nodos/Hackeando que es feísmo ]


Comments are off for this post

¡EU SÍ QUERO FEÍSMO NA MIÑA PAISAXE! / Foro Espazos Públicos / Lunes 3 de octubre / 19:00h / COAG Ferrol

cartel_eusiquero_4801


Comments are off for this post

FORO ESPAZOS PÚBLICOS / Día Mundial da Arquitectura 2011 / Delegación do COAG en Ferrol

ferrol-coag-03102011

Micro-intervención de Ergosfera:
Eu si quero feísmo na miña paisaxe!


Comments are off for this post