site

REPENSAR O MOVEMENTO / v27 + s28 / CS Atreu! [Rede de Dereitos Sociais + Nomepisesofreghao]

repensar_movemento

Sen dúvida, estamos nun momento de impase, de cambio de ciclo. Os mecanismos de control e dominación do sistema capitalista están transformándose no marco global e semella que a escala cidade pode ser unha das máis acaídas para armar e rearticular respostas desde os movementos sociais. Poren atopámos que, desde os espazos activos da cidade non acostumamos artellar momentos onde reflexionar e discutir colectivamente da memoria viva das nosas propias experiencias. Atopamos tamén, serias dificultades para superar o guetto, construir redes e tecer alianzas que sexan quen de mostrarse como forzas constituintes, como actores sociais de referencia na cidade. Somos conscientes que a nosa vontade de articulación é necesariamente proporcional a nosa capacidade de influencia. De aí este chamado da RDS e de Nomepisesofreghao ao debate e a discusión colectiva, de aí este chamado a ‘repensar o movemento’.Venres 27

[20:00] Patio Maravillas + Iván Miró (Assemblea de Barri de Sants)

Sábado 28

[10:30] 1_Territorio/medioambiente
introduciran o debate activistas de:
Arquitect@s sen Fronteiras + Zocaminhoca + RDS + AVV Elviña Os Rexumeiros

[12:30] 2_Modelo organizativo
introduciran o debate activistas de:
Nomepisesofreghao + Zocaminhoca + Universidade Invisíbel + RDS

[14:30] xantar

[16:00] 3_ Produción cultural
introduciran o debate activistas de:
Ergosfera + García MC + José Manuel Sande + Sweena

[18:00] 4_ Acción na cidade
introduciran o debate activistas de:
RDS + COG + Coordenadora Crentes Galegos + movemento LGTB Queer

As xornadas terán lugar no CS Atreu! (travesía San Xosé 2 baixo)

Organiza: Rede Dereitos Sociais + Nomepisesofreghao


comments are off for this post

Comments are closed.