site

DEREITO Á CIDADE!

rds_centros-comerciais

dereito á cidade!

“As grandes superficies comerciais: realidade e consecuencias. 13 pasos que destrúen unha cidade”

dereitoacidade.blogaliza.org


comments are off for this post

Comments are closed.