site

DEREITO Á CIDADE / Roteiro polo barrio das Atochas

ROTEIRO-DEREITO-A-CIDADE


Cal é o papel urbanístico do Estado na Coruña? Que dinámicas urbanas promove o PXOM? É posible a autoxestión de espazos e centros sociais? Como están a funcionar os soares e edificacións sen usos formais?

Este sábado 25 de setembro imos de roteiro polo barrio das Atochas para falar destes e doutros temas de actualidade xunto a Refuxios da Memoria e a Clínica de Casas (UDC).


Mapa do percorrido, das paradas e dos temas que se comentarán durante o roteiro:

POST-ROTEIRO:


En decembro de 2021, publicouse o artigo «Un roteiro polo barrio das Atochas na Coruña: cuestións urbanas arredor do dereito á cidade», unha achega ao libro Dereito á cidade: faladoiros e obradoiro de aprendizaxe-servizo, coordinado por Clínica de Casas (Hilda Cuba, Cristina Botana, Plácido Lizancos), GAM de vivenda da Coruña e Refuxios da Memoria.

O libro pódese descargar no RUC da Universidade da Coruña e a nosa achega (páxs. 16-36) é unha recompilación ampliada das notas realizadas para o roteiro polo barrio das Atochas desenvolvido o 25 de setembro: unha introdución a unha serie de elementos urbanos moi diversos a través dos cales se tratan diferentes aspectos do que sexa ou poida ser o «dereito á cidade» no século XXI.

Como parte do artigo, tamén se publicou un mapa do roteiro onde se representan o seu percorrido, as paradas realizadas e os temas comentados en cada unha delas:


ROTEIRO-AS-ATOCHAS-DEREITO-A-CIDADE

Mapa en JPG (6 MB)  /  Mapa en PDF (17,7 MB)


Sin comentarios

OMNIA SUNT COMMUNIA / Taller en el BiArch (Bari International Archifestival) / 15-19 de septiembre de 2021

OMNIA SUN COMMUNIA


Del 15 al 18 de septiembre participaremos junto a La Scuola Open Source y Armata Brancaleone / ExpostModerno en el taller OMNIA SUNT COMMUNIA, organizado como parte del BiArch – Bari International Archifestival y que tiene como objetivo la elaboración de un documento estratégico para revisar la normativa de bienes de comunes del Ayuntamiento de Bari.

Como introducción al tema de los comunes, aquí se pueden consultar los materiales que produjimos para el proyecto EL MUNDO DE LOS COMUNES. CONTEXTO PARA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COMUNES URBANOS, realizado en 2019-2020 como parte de la exposición Ciudad de los Comunes, comisariada por Todo por la praxis y diseñada por Enorme Studio en el Instituto Do It Yourself (Madrid).

Agradecemos mucho la invitación, especialmente a Alessandro Cariello, y, sobre todo, la disposición del Comune di Bari para utilizar este tipo de macro-festivales de arquitectura para abrir foros de pensamiento y trabajo sobre cuestiones reales con incidencia en la vida urbana. Ojalá el Ayuntamiento de A Coruña tuviera la misma ambición y valentía para abrir foros públicos de evaluación y modificación de las normativas municipales.

El tema de los comunes urbanos y su reconocimiento está bastante más avanzado en Italia que en España, al menos a nivel institucional y legislativo, por lo que iremos básicamente a aprender de su experiencia junto a investigadorxs y participantes en los procesos de Bari, Nápoles o Turín.

Como muestra de esa distancia entre el tratamiento de los bienes comunes urbanos en Italia y en España, compartimos dos documentos del Ayuntamiento de Bari, un municipio un poco más grande, pero perfectamente comparable al de A Coruña. El primero es la normativa sobre la que trabajaremos en el taller: el Reglamento de colaboración entre la ciudadanía y la administración para el cuidado y la regeneración de los bienes comunes urbanos (Ayuntamiento de Bari, 2015). Y el segundo es una convocatoria pública más reciente: el Aviso público para la regeneración creativa de áreas abandonadas (Ayuntamiento de Bari, 2019).

Por último, es necesario mencionar que todo el proceso de reconocimiento de los bienes comunes y de la autogestión ciudadana en Italia se inicia en 2001 con la modificación del artículo 118 de la Constitución de la República Italiana, en el que se introduce un último párrafo que establece el principio de subsidiariedad para el desarrollo de actividades de interés general:

    Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

    (El Estado, las Regiones, las Urbes metropolitanas, las Provincias y Municipios fomentarán la iniciativa autónoma de los ciudadanos, individualmente o asociados, para el desarrollo de actividades de interés general, conforme al principio de subsidiariedad.)
MATERIALES


>>> Hilo de Twitter con algunas notas y materiales sobre el taller.

>>> Omnia Sunt Communia / Report (La Scuola Open Source).

>>> Imágenes de la presentación final del taller (Teatro Margherita, 19/09/2021).

>>> Documento final del taller.


Sin comentarios

DEREITO Á CIDADE / Faladoiros e obradoiro de aprendizaxe-servizo

DEREITO-A-CIDADE

Sin comentarios

AGRELA / Obradoiro de exploración urbana

AGRELA


Obradoiro desenvolvido entre xuño e xullo de 2021 como parte do programa Nocturnia impulsado pola Concellería de Igualdade, Benestar Social e Participación Cidadá do Concello da Coruña

Na páxina web do proxecto pódense consultar os materiais producidos durante o desenvolvemento do obradoiro, principalmente, un conxunto de imaxes e un mapa sobre o presente urbano do barrio da Agrela.


comments are off for this post

Roteiro CAMIÑO NEGRO / A Coruña, 22-05-2021

ROTEIRO-CAMIÑO-NEGROComo parte das actividades da exposición CAMIÑO NEGRO de Damián Ucieda (comisariada por Juan de Nieves e que pode ser visitada en NORMAL ata o 25 de xuño de 2021), o próximo sábado 22 de maio guiaremos un roteiro comentado polo trazado do oleoduto que atravesa a cidade desde o peirao petroleiro ata a refinería da Coruña.>>> INSCRICIÓNS <<<

INTRODUCIÓN:


O poliduto que conecta desde 1964 o peirao petroleiro coa refinería da Coruña xerou unha franxa lineal de espazo libre que atravesa diferentes barrios e condicións urbanas ao longo dos 5,3 km nos que transcorre pola cidade: ámbitos de bordo non consolidados, tecidos residenciais do século XX, áreas industriais e terciarias, núcleos de orixe rural e grandes infraestruturas de comunicación.

Durante o percorrido do roteiro, comentaránse as distintas situacións urbanas visitadas, prestando especial atención aos usos formais e informais que acolle na actualidade ou que acolleu no pasado, así como aos tipos de espazos que se crean sobre o poliduto a partir do diálogo e grao de integración coa súa contorna urbana inmediata e coa súa posición xeográfica e metropolitana.

A hipótese principal que guiará o roteiro é que camiñaremos por un espazo urbano contemporáneo e verdadeiramente excepcional, un lugar que cumpre coñecer fondamente antes de formular ideas para a súa futura transformación cando o poliduto deixe de estar en funcionamento.

Así, a idea base coa que percorreremos os espazos urbanos sobre o oleoduto é que «o baleiro na metrópole non está baleiro»1, senón que é descampado ou terrain vague2 onde certos usos informais poden atopar lugar e onde a expectativa da sorpresa e do impensable non está cancelada polo deseño urbano; é xerador de distancias interesantes3 que modifican as condicións urbanas e as posibilidades de uso das súas contornas; é terceira paisaxe4 que funciona como refuxio da biodiversidade; é dispositivo inacabado5 onde cada acción humana é o único que da sentido ao lugar e onde as posibilidades de territorialización cidadá non están delimitadas de antemán; e é tamén un espazo de memoria, neste caso xa desde a súa propia traza, pois está determinada pola forma urbana da Coruña a principios dos anos 60 cando se planifica o poliduto, adaptándose e facéndo hoxe visibles, por exemplo, os límites de núcleos xa desaparecidos como Agrela ou Ponte da Pedra.

A interpretación que se faga desde a técnica do desexo popular de reconvertir este espazo nun grande eixo verde, público e peonil que atravese a cidade (como fai actualmente no Barrio das Flores) ten que partir do recoñecemento da riqueza que aporta a diversidade de condicións urbanas xeradas por cada un dos tramos que se teñen conformado ata a actualidade. É preciso imaxinar a súa reconexión lonxitudinal, pero atendendo a unha noción de baleiro en positivo, sen pretender urbanizar, integrar ou homoxeneizar todo o seu trazado como parecen ditar as lóxicas hexemónicas nestes casos, principalmente, hoxe en día, aquelas representadas polo modelo highline (como o de París, o de Nova York ou, nun futuro próximo, o de Londres).

Con todo o éxito popular e as virtudes urbanas do paseo marítimo da Coruña, nesta ocasión non parece razonable arrasar de novo coa diversidade de formas nas que unha liña se pode atopar coa cidade. Fronte á aposta directa pola dulcificación ou a “humanización” total, a singularidade deste espazo esixe unha descrición da urbanidade dos seus tramos e das esquinas que xera no seu contacto coa metrópole e, a partir de ahí, estudar e debater que grao de conectividade e accesibilidade debe asegurar o seu percorrido.

«Onde non hai nada, todo é posible. Onde hai arquitectura, nada (máis) é posible» (Rem Koolhaas, 1985). A maxia do oleoduto, como é coñecido popularmente, é que en varios dos seus tramos e en diferentes graos segundo as condicións urbanas de cada un deles, permite atravesar a cidade desde fóra da cidade. Entre outras cousas, este roteiro intentará abrir a posibilidade de desexar a conservación e a intensificación desta radicalidade.1 Rem Koolhaas (Imagining Nothingness, 1985).
2 Ignasi de Solá-Morales (Terrain vague, 1995).
3 Manuel de Solá-Morales (Territorios sin modelo, 1995).
4 Gilles Clément (Manifiesto del Tercer paisaje, 2004).
5 Margarita Padilla (Politizaciones en el ciberespacio, 2011) e Amador Fernández-Savater (El 15-M y la crisis de la cultura consensual en España, 2012).


POST-ROTEIRO:

 

– NOVA sobre o roteiro redactada por Gemma Malvido e publicada no xornal La Opinión A Coruña o 23 de maio de 2021:

Los espacios que deja el poliducto

Los tubos que unen la refinería con el muelle petrolero recorren la ciudad y, en sus márgenes, se generan lugares de convivencia como huertas, colonias felinas y pastos

NOVA-ROTEIRO-CAMIÑO-NEGRO– VÍDEO-RESUMO do roteiro realizado pola Fundación María José Jove (imaxes e cortes de audio das partes unicamente descritivas, polo que se recomenda botar unha ollada ao texto de introdución para complementar a información contida no vídeo):
– COMENTARIOS en Twitter dalgunhas das persoas participantes:

OUTROS:


– Fío de Twitter sobre un posible erro na identificación do oleoduto no PXOM da Coruña de 2013:comments are off for this post

AS RESIDENCIAS DE MAIORES NA ÁREA URBANA DA CORUÑA

Desde o 1 de abril deste ano estamos a desenvolver un proxecto de investigación sobre as residencias de maiores na área urbana da Coruña. Todos os materiais producidos como parte deste traballo se poden consultar na páxina web do proxecto, aquí.

As residencias de maiores na área urbana da Coruña

comments are off for this post

El mundo de los comunes. Contexto para una investigación sobre los comunes urbanos

Durante los últimos meses hemos estado colaborando en un proyecto de investigación sobre los comunes urbanos desarrollado por el Instituto Do It Yourself y cuya primera fase se materializó en la exposición CIUDAD DE LOS COMUNES, comisariada por Todo por la praxis, diseñada por Enorme Studio e instalada en el IDYS (Madrid) entre el 12 de diciembre de 2019 y el 12 de febrero de 2020.

Uno de los materiales elaborados para el proyecto es esta línea del tiempo, un documento de trabajo concebido inicialmente para contextualizar el estado del debate en torno a los comunes en el momento en el que surgen los diez casos recogidos en la exposición, pero que finalmente se convirtió en una selección un poco más elaborada de “hitos”, bibliografía, organizaciones y otras cuestiones relevantes o significativas en torno al estudio de los comunes.


linea_tiempo_comunes_480px

Más información, visualización y descargas, aquí.


comments are off for this post

CIUDAD DE LOS COMUNES / Inauguración de la exposición y mesa de debate / Jueves 12-12-2019, IDYS (Madrid)

 DEBATE_CIUDAD_COMUNES_BLOG


Este jueves 12 de diciembre se inaugura en el Instituto Do It Yourself (Madrid) la exposición CIUDAD DE LOS COMUNES, comisariada por Todo por la praxis y diseñada por Enorme Studio.

La exposición, que gira en torno a diez experiencias desarrolladas en Europa y Sudamérica en la última década, es el resultado de la primera fase de un proyecto de investigación sobre los comunes urbanos en el que hemos estado colaborando durante los últimos meses.

Como parte de la inauguración, el mismo jueves a partir de las 17:30h participaremos en una mesa de debate junto a Gabriella Riccio del Institute of Radical Imagination y participante en la experiencia de L’Asilo en Nápoles, y a Pablo García Bachiller del Laboratorio de Cuidados Urbanos y participante en La Ingobernable de Madrid.


comments are off for this post

Entre frontera y lugar: ¿cómo funcionan los límites del distrito de Usera?
en ECONAUTAS – SINTONIZANDO EL CAMBIO
(30-11-2019, Matadero Madrid)

cartel_econautas_madrid


El próximo sábado 30 de diciembre participaremos en Econautas – Sintonizando el cambio, un encuentro público (físico y radiofónico) en Matadero Madrid en el que, junto a otros interesantísimos trabajos realizados últimamente en el programa Miradores de Usera y Arganzuela, presentaremos una pequeña publicación sobre el proyecto Entre frontera y lugar: ¿cómo funcionan los límites del distrito de Usera? desarrollado desde julio de 2018.


comments are off for this post

Cartografía do contexto urbano do Campanario e pequeno texto sobre o seu futuro urbanístico (unha aportación ao obradoiro de aprendizaxe-servizo Arquitecturas Ambulatorias)

Compartimos a nosa pequena aportación ao traballo colectivo desenvolvido estes dous últimos meses en Arquitecturas Ambulatorias, o fantástico obradoiro de aprendizaxe-servizo co barrio do Campanario promovido e coordinado por Cristina Botana e Rocío Botana coa axuda da OCV da Universidade da Coruña.

Os resultados e as contribucións das persoas participantes no obradoiro quedaron recompilados nunha publicación dispoñible no Repositorio da Universidade da Coruña: Botana, Cristina e Botana, Rocío (coords.). Arquitecturas Ambulatorias: obradoiro de aprendizaxe-servizo co barrio de Campanario. A Coruña: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2019.

Pola nosa parte, ademais do acompañamento nun roteiro polo ámbito e unha pequena sesión de introdución aos temas urbanos e urbanísticos que están a definir o futuro do Campanario, a nosa aportación consistiu en:

 

– Unha cartografía do contexto urbano do barrio do Campanario, en tamaño A1 e descargable en formato imaxe (JPG / 24,5 MB) ou en formato vectorial, por capas e editable en calquera programa de debuxo para que se poida seguir traballando nela (PDF / 71,5 MB):


Contexto urbano do Campanario - Ergosfera (2019) - Blog

[ JPG / A1 / 24,5 MB ]            [ PDF / A1 / 71,5 MB ]


– Un pequeno texto sobre o futuro urbanístico do territorio onde se sitúa o barrio do Campanario:

 

O Campanario e a cidade. Sempre máis interesantes.

Ergosfera, outubro de 2019


Unha vez máis, parece que comezan os movementos para o desenvolvemento dos plans urbanísticos na zona do Portiño, O Campanario e San Pedro de Visma.

En termos sociais e políticos, o único escenario xusto e razoable é que as veciñanzas afectadas teñan a posibilidade de participar no seu deseño e decidir o seu futuro: ben permanecer nos seus barrios, por suposto urbanizados e mellorados tras décadas de abandono municipal e paralización urbanística, así como coas vivendas precarias transformadas ou rehabilitadas; ben quedarse no ámbito, pero nunhas novas vivendas como fórmula de realoxo definitivo; ou ben calquera outra solución compensatoria ou habitacional coa que estean de acordo.

Desde a perspectiva urbanística e do interese xeral para A Coruña, non todas estas posibilidades son igual de desexables: o mellor para a cidade é que a gran maioría dos lugares e edificacións que conforman o ámbito permanezan onde están na actualidade, é dicir, que sexa o planeamento o que configure un proxecto urbano inclusivo. Non só porque non hai ningunha razón técnica para eliminar todo o que acontece nun territorio de medio millón de metros cadrados e xa habitado, senón porque en termos de singularidade urbana e arquitectónica, acolle como mínimo tres pezas cuns valores formais e históricos de grande interese patrimonial e completamente desprotexidas polo PXOM: o barrio do Campanario, as casetas de pescadores do Portiño e o conxunto de vivendas e camiños da Pedra da Barca e Resíos.

Se se pensa no futuro deste territorio, que sería un mundo interesante?

Sería un no que un gran corredor verde a media ladeira conecta os parques do Monte de San Pedro e Bens atravesando un barrio coa intensidade de vida de rúa, a historia, a escala e a composición formal do Campanario; un no que se pode pasar pola Pedra da Barca e Resíos por ese marabilloso trazado curvilíneo do camiño orixinal ao monte de San Pedro; un no que se pode sentir a vertixe de enfrontarse á paisaxe costeira desde o camiño peonil que dá forma á escala humana radical das casetas de pescadores do Portiño; un no que o val de Visma e algúns dos descampados da zona son mantidos como espazos de reserva funcional e produtiva, polo que poida pasar no futuro coas nosas necesidades e aspiracións ecolóxicas; un no que a gran maioría dos tecidos e construcións que hoxe compoñen o ámbito conforman xunto ás novas pezas un territorio rico e diverso en tipoloxías arquitectónicas, experiencias urbanas e memorias populares; un no que eses novos elementos son introducidos dun xeito progresivo, desbotando os tempos invasivos da práctica urbanística convencional e priorizando a resolución das carencias en termos do dereito á cidade das veciñanzas actuais, por exemplo, rompendo o seu illamento mediante conexións cos Rosales e San Pedro de Visma dun xeito digno e decididamente urbano.

Porque é bo para as persoas que habitan o ámbito na actualidade, se o seu desexo é quedarse e mellorar ás súas condicións de vida. Porque é bo para as veciñanzas dos futuros desenvolvementos, que chegarán a unha zona con actividade urbana desde o primeiro minuto, cunha rede de cotianidade xa tecida e con cousas e lugares con nome. E porque é bo para o interese xeral da cidade, que expandirá o dominio da súa urbanidade nun territorio que, sen dúbida, pode ser aínda máis interesante.


comments are off for this post

Sesión de ARQUITECTURA EN CORTO sobre BENIDORM (12-11-2019, Madrid)

arquitectura_en_corto

El próximo martes 12 de noviembre participaremos en una sesión de Arquitectura en Corto en la que se proyectará “Aliens” (Jiajie Yu Yan, 2017), un corto ambientado y dedicado a Benidorm tras el que habrá un debate abierto, titulado “Benidorm, la ciudad que fascina en el extranjero”, en el que hablaremos sobre las singulares condiciones urbanas y urbanísticas de la ciudad.

El evento se desarrollará en Roca Madrid Gallery y la entrada es gratuita.

Inscripciones y más información aquí.

Actualización del post (16/11/2019):

>>> Fotografías de la sesión Aliens – Benidorm, la ciudad que fascina en el extranjero

>>> Audio de la sesión Aliens – Benidorm, la ciudad que fascina en el extranjero


comments are off for this post

ARQUITECTURAS AMBULATORIAS. Obradoiro de aprendizaxe-servizo co barrio do Campanario (A Coruña) /// Setembro – Outubro de 2019

arquitecturas_ambulatorias

As próximas semanas participaremos neste interesantísimo obradoiro de aprendizaxe-servizo co barrio do Campanario: o venres 20 de setembro a partir das 12:00h acompañaremos un roteiro pola súa contorna e o xoves 24 de outubro faremos unha introdución á súa urbanidade actual e aos seus posibles futuros urbanísticos e participaremos nos traballos e debates das conclusións do obradoiro.

Aínda está aberto o prazo de inscrición, que se pode facer desde aquí. E toda a información sobre o obradoiro pódese consultar aquí.

O percorrido do roteiro, duns 5 km e unhas dúas horas e media de duración, será o seguinte:ACTUALIZACIÓNS POSTERIORES DO POST:

>>> Nova en La Opinión A Coruña: “Hablar antes de hacer en O Portiño” (18-09-2019).

>>> Algunhas fotografías do roteiro: Post do obradoiro (20-09-2019).

>>> Nova en O Salto Galiza: “Arquitecturas ambulatorias: pensar a cidade para todos os barrios” (02-10-2019).


comments are off for this post

DO DESCAMPADO Á BURBULLA DO ALUGUEIRO: OUTRAS ARQUITECTURAS E URBANISMOS NA CIDADE CONTEMPORÁNEA /// Curso de 30h na NORMAL-UDC /// Setembro – Decembro de 2019

imx_blog

Nos próximos meses impartiremos un curso en NORMAL? (o espazo de intervención cultural da Universidade da Coruña) titulado “Do descampado á burbulla do alugueiro: outras arquitecturas e urbanismos na cidade contemporánea”.

O curso terá unha duración de 30 horas e se desenvolverá nunha aula de NORMAL (Campus Universitario de Riazor) os mércores de 19:00 a 21:00h entre o 25 de setembro e o 18 de decembro.

Toda a INFORMACIÓN sobre o curso (introdución, estrutura, contidos e obxectivos) se pode consultar nesta web.

O prazo de INSCRICIÓN está aberto ata o 13 de setembro e pode facerse desde a web da Área de Cultura da UDC.


comments are off for this post

XII Encuentro de Arquitecturas Colectivas
#AACC_MALLORCA
25 – 29 de septiembre de 2019

aacc_mallorca

Toda la información e inscripciones en la web de Arquitecturas Colectivas.


comments are off for this post

6º DESCENSO URBANÍSTICO dende a ETSAC /
Urbanizacións, dotacións privadas e outras cousas periféricas entre A Zapateira, Uxes e Feáns /
Venres 19 de xullo de 2019

VI_DESCENSO_URBANISTICO_2019


Este venres 19 de xullo desenvolverase o 6º Descenso Urbanístico desde a ETSAC.

A saída será desde o edificio de Departamentos ás 10:00h, e desta volta o roteiro dirixirase cara o suroeste da escola atravesando os territorios da Zapateira, Uxes e Feáns, polo que visitaremos un bo número de urbanizacións residenciais e dotacións privadas (principalmente colexios, residencias e clubs, mais tamén outros servizos de ocio e deporte), así como outras pezas periféricas singulares (desde miradoiros ou cortalumes espectaculares ata lugares famosos polas raves informais que acollían).

A inscrición no roteiro é gratuíta, pero as prazas son limitadas.

Para inscribirse só é preciso enviar un correo electrónico co nome completo á dirección: cidadeterritorio@udc.es

Debido ás poucas cafeterías e restaurantes existentes nos territorios atravesados este ano, o percorrido definitivo e as paradas de descanso e comida non están pechadas previamente como nas edicións anteriores, polo que se decidirán colectivamente durante o roteiro. O único que fai falta traer é calzado adecuado tendo en conta que hai varios tramos de camiños polo monte.

Na seguinte cartografía pódese consultar o percorrido aproximado deste ano (e tamén os das pasadas edicións):Máis información na web: cidadeterritorio.wordpress.com


comments are off for this post

«#Benidorm» y «Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo» en ENSAYO Y ERROR BENIDORM (Editorial Barrett, 2019)

Hace unos días se publicó Ensayo y error Benidorm, un libro editado por la Editorial Barrett que recopila veinte pequeños textos y otros documentos sobre Benidorm. Veinte visiones que, desde diferentes perspectivas (la arquitectura, el urbanismo, el cine, la literatura, la música, la hostelería, el periodismo, la fotografía o el diseño), conforman una herramienta para ampliar, matizar o rebatir algunas de las ideas colectivas más o menos consensuales que dominan hoy en día el debate sobre esta ciudad tan singular.

Agradecemos a Manuel Burraco y a Zacarías Lara de la Editorial Barrett que hayan contado con nuestra participación en un libro que seguro que les dará alegrías. Dejamos por aquí algunas de las noticias que se publicaron sobre el libro:


portada_ensayo_y_(error)_benidorm

Nuestra aportación consistió en dos pequeños documentos. Por una parte, el texto «#Benidorm», ya publicado anteriormente en Kulturtopías: imaginarios para las culturas comunitarias (Ayuntamiento de Zaragoza, 2018), y que no es más que una introducción al caso Benidorm desde la perspectiva cultural, en realidad, una recopilación de notas sobre la presentación «¿Laboratorio cultural? Benidorm» (Lugo, 2017).

Y por otra parte, tres imágenes tituladas «Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo», una serie de fragmentos de una cartografía realizada para la presentación «Turismo parece, ciudad es. Benidorm» (A Coruña, 2017) en donde se representan los espacios no residenciales del ensanche de la playa de Levante (un simple borrado directo de las torres y bloques sobre la fotografía oblicua del ámbito).

Compartimos a continuación las imágenes publicadas y el pequeño texto que las acompaña:

 


Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo

Ergosfera, junio de 2019*


benidorm_no_residencial_1_480px

Ensanche de la playa de Levante  |  Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo #1  |  Ergosfera (2017)


La imagen mediática de Benidorm es sin duda la de un conjunto desordenado de cientos de torres y bloques de apartamentos y hoteles junto a la playa. Sin embargo, además de estos espacios privados residenciales, la riqueza y singularidad urbana y urbanística de algunos de sus barrios, como el ensanche de la playa de Levante, se basa precisamente en la combinación de estas tipologías con otros elementos. Piezas imperceptibles desde la lógica del teleobjetivo (que tiende a invisibilizar la relevante separación entre los edificios y todo lo que ocurre a su alrededor) y que materializan tres grados de privacidad complementarios y de igual importancia en términos urbanos:

  • Los espacios privados de uso colectivo. Principalmente espacios libres (superficies estanciales -verdes o pavimentadas-, piscinas y pistas deportivas), áreas de aparcamiento y otras edificaciones e instalaciones auxiliares. Todos estos elementos introducen la gran búsqueda moderna de lo colectivo en lo residencial, pero de una forma en la que, al ser siempre parte perceptivamente de la ciudad (por la permeabilidad de los cierres y las vistas desde los rascacielos), evitan los problemas de aislamiento voluntario del modo gueto de riqueza tan común en las nuevas periferias metropolitanas o en los núcleos turísticos del modelo resort cerrado.

  • Los espacios privados de acceso público. Principalmente las bandejas comerciales y la ocupación de los famosos “retranqueos” que conforman los límites difusos y polifuncionales de las calles; otras edificaciones en las parcelas de uso terciario; y todo un conjunto de espacios libres que expanden y hacen red con los espacios de titularidad pública: desde parcelas abiertas de forma permanente o temporal por la situación de negocios en su interior, hasta complejos de plazas, pasos peatonales, galerías comerciales interiores y otros espacios libres que en ocasiones se configuran como auténticos simulacros de espacio público.

  • Los espacios públicos. Sobre todo las calles, sus aceras y algún pequeño ensanchamiento, pero también lugares como la plaza de la Hispanidad, las calles peatonales que estructuran la conexión con el borde costero (las avenidas de Emilio Romero, Murcia y Mallorca), las peatonalizadas por acción directa (como un tramo de la calle Gerona) y el gran conjunto del paseo marítimo y la playa de Levante como centro urbano 24/7. Aunque el plan urbanístico que dio forma al barrio desde 1956 no reservó espacios para equipamientos ni zonas verdes (pues se consideró que el “esfuerzo” privado no podía ir más allá de la cesión de viales), la continuidad e intensidad de la actividad en sus calles, con plantas bajas porosas y diversas que crean un grano fino muy rico y un ambiente tipo bazar asiático, así como el complemento que implica la malla de vías peatonales, se convirtieron en uno de los grandes atractivos del barrio más allá de la centralidad que representa la línea costera y la lógica turística sol-y-playa.


benidorm_no_residencial_2_480px

Ensanche de la playa de Levante  |  Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo #2  |  Ergosfera (2017)


La composición de un tejido urbano que combina la calle-corredor-bazar, la alta densidad residencial materializada en forma de rascacielos y los espacios colectivos interiores en cada unidad funcional (de una forma que implica además unas condiciones ambientales óptimas para cada uno de estos elementos) es quizás la gran aportación de Benidorm a la historia urbana.

Desde el campo del urbanismo hay dos cuestiones fundamentales a destacar. Por una parte, el hecho de que de alguna forma es un caso de legitimación del presente: a pocos lugares se va y se vuelve continuamente para experimentar voluntariamente los productos y formas urbanas de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. A parte de por las playas o el micro-clima, a Benidorm se va a vivir la ciudad. Una ciudad del presente a la que no le hace falta recurrir a la historia o a las piezas patrimoniales para ser atractiva.

Por otra parte, Benidorm también representa una cierta legitimación del propio urbanismo, desde dos perspectivas: a) porque en tiempos de gran cuestionamiento teórico, aquí se presenta como una herramienta útil e ilusionante que fue capaz de ensamblarse con otras racionalidades: una planificación urbanística pionera superpuso una cuadrícula y las formas tipológicas modernas sin borrar el orden agrícola del sustrato catastral preindustrial y ha sido capaz de acoger procesos informales y paralegales, en especial, la ocupación de los “retranqueos”, que han acabado teniendo una influencia fundamental en su urbanidad actual; y b) porque implica la recuperación de varias tipologías arquitectónicas a las que normalmente les cuesta no suponer un problema para la ciudad: la torre, el espacio colectivo y el espacio privado de acceso público como elementos que en una determinada combinación son capaces de producir una urbanidad singular y deseable haciendo máquina con lo público de una forma muy natural.

El ensanche de la playa de Levante es un ámbito donde las edificaciones en altura explican el cómo del tejido urbano, pero para poder explicar el qué, la potencia de su vitalidad y de sus condiciones ambientales, su urbanidad, es necesario bajar la mirada al complejo mundo que se desarrolla a los pies de los famosos rascacielos.


benidorm_no_residencial_3_480px

Ensanche de la playa de Levante  |  Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo #3  |  Ergosfera (2017)


* Texto publicado en este blog en junio de 2019 y revisado en junio de 2022 para su publicación en la cuarta edición del libro Ensayo y error Benidorm.


cartografias_benidorm_blog

Cartografías del ensanche de la playa de Levante realizadas para la presentación
«Turismo parece, ciudad es. Benidorm» (A Coruña, 2017)  |  Ergosfera


** La cartografía de donde provienen las imágenes publicadas fue realizada por Ergosfera en 2017 utilizando como base las imágenes oblicuas de Google Maps a través de Goolzoom (2015, aprox.).


*** Todos los materiales enlazados forman parte del proyecto Lo urbano y lo urbanístico, por Benidorm, un trabajo de investigación sobre la ciudad contemporánea a través del caso de Benidorm desarrollado intermitentemente por Ergosfera desde 2012.


comments are off for this post

La comunicación informal en la ciudad: ¿sueñan los grafitis con ser pintadas?

sanchez_reverte

Versión completa, con imágenes y enlaces,
de un artículo incluido en
La fiesta, lo raro y el espacio público,
un libro publicado en mayo de 2019,
coordinado por Fran Quiroga
y editado por Bartlebooth
como parte del proyecto Fiestas Raras.

Ergosfera, abril de 2019


asma


comments are off for this post

FETSAC’19 “Carencias” / Festival de Arquitectura / 25, 26, 27 e 28 de marzo

fetsac19_cartel


fetsac19_actividades


O próximo xoves 28 de marzo participaremos na FETSAC’19 na mesa de debate “A crise da educación nas escolas de arquitectura”, a partir das 12:00h na planta 3ª da ETSAC. Ademais de Ergosfera, na mesa participarán José Antonio Vázquez (subdirector da ETSAC), José Ramón Alonso Pereira e Luz Paz (profesores da ETSAC), Pablo López (delegación de estudantes), Coque Claret e Dani Calatayud (profesores da ETSAV-UPC) e Arturo Franco (profesor da ETSAM).

Toda a información sobre a FETSAC’19, aquí.


comments are off for this post

PORSUPORTO: Presentación da proposta para o futuro dos terreos portuarios da Coruña (venres 1 de marzo ás 19:30h na Tribuna Pública)

Desde o pasado martes 26 de febreiro e ata o 17 de marzo, na plataforma A Porta Aberta pódense consultar e avaliar as cinco propostas seleccionadas no concurso de ideas para a transformación dos terreos portuarios da Coruña.

Tras a inauguración o martes da exposición dos traballos no Palacio Municipal e a breve presentación pública do mércores, onte xoves comezaron as presentacións en profundidade das propostas en Tribuna Pública, a instalación temporal na praza da Fábrica de Tabacos na que se están a desenvolver múltiples actividades culturais sobre o espazo público e o futuro do porto.

Hoxe venres 1 a partir das 19:30h presentamos alí a proposta PORSUPORTO, realizada xunto aos compañeiros e compañeiras de Hábitat Social e Flu-or e ao biólogo Damián Romay.

Tras o remate das presentacións, desenvolverase un debate aberto coa participación dos cinco equipos seleccionados.

Toda a documentación das propostas (cinco paneis de gran formato, unha memoria e un vídeo de tres minutos) pódese consultar e descargar na mesma web municipal onde calquera persoa maior de 16 anos e empadroada na Coruña pode avaliar os traballos.

Deixamos por aquí igualmente os materiais de PORSUPORTO:VÍDEO   /   VIMEO (3 MIN.)


PORSUPORTO_1

PANEL 1   /   .JPG   /   .PDF


PORSUPORTO_2

PANEL 2   /   .JPG   /   .PDF


PORSUPORTO_3

PANEL 3   /   .JPG   /   .PDF


PORSUPORTO_4

PANEL 4   /   .JPG   /   .PDF


PORSUPORTO_5

PANEL 5   /   .JPG   /   .PDF


PORSUPORTO_M

MEMORIA   /   .PDF (GAL)   /   .PDF (ESP)


PORSUPORTO foi elaborado por: Hábitat Social (Iria Brandariz Otero, Carolina Jack Lago, Ramón Fernández Sánchez e José Manuel Sánchez Vizcaíno), Flu-or (Alba González Vilar, Juan Miguel Salgado Gómez e Luís Manuel Santalla Blanco), Ergosfera (Iago Carro Patiño e Daniel Castro Martínez) e Cosme Damián Romay Cousido (biólogo).


comments are off for this post

Sobre o concurso de ideas para a transformación dos terreos portuarios da Coruña

Xunto aos compañeiros e compañeiras de Hábitat Social, Flu-or e máis boas xentes como Damián Romay do Grupo Naturalista Hábitat fixemos unha das propostas seleccionadas para seguir pensando publicamente o futuro dos terreos portuarios da Coruña.

Toda a documentación sobre o “concurso de ideas, con intervención de xurado, para a definición de estratexias de transformación do bordo litoral da cidade da Coruña, dende o dique de Abrigo até a praia de Oza” pódese consultar na web municipal: as actas das reunións do xurado, aquí; a documentación das cinco propostas seleccionadas, aquí; e os paneis e a memoria da proposta na que participamos, baixo o lema “Porsuporto”, aquí.

A documentación entregada para a convocatoria, tres paneis A0 e unha memoria de 25 páxinas, contén numerosos erros e eivas derivados do normal desenvolvemento dunha proposta urbana nun formato de entrega como o concurso de ideas. Durante as próximas semanas traballaremos para mellorar a proposta e a documentación necesaria para que a veciñanza poida achegarse aos seus obxectivos e valorala no proceso participativo que se desenvolverá a partir de febreiro ou marzo de 2019.

paneis_porsuporto_blog

Deixamos a continuación algunhas notas de análise sobre o desenvolvemento do concurso, un proceso no que estamos moi contentos de poder seguir traballando, pero sobre o que é preciso comentar algúns temas da súa cara B:

1) Sobre quen podía participar no concurso.

Ao comezo deste proceso, o Concello da Coruña anunciou que se trataría dun concurso completamente aberto a calquera cidadán que quixese propor ideas para o futuro dos terreos portuarios. Tras algunhas críticas do BNG local e dos colexios profesionais de arquitectura e enxeñaría de camiños, canais e portos, o Concello decidiu finalmente restrinxir a participación a aquelas persoas que dispuxésemos deses determinados títulos universitarios. É dicir, toda a retórica sobre a transdisciplinariedade ou sobre a capacidade da intelixencia colectiva, os laboratorios cidadáns ou a veciñanza en xeral para producir coñecemento útil pasou a un plano irrelevante por unhas simples críticas, ou ben bastante infundadas como as do BNG (que aludía “falta de seriedade” nesa apertura disciplinar nun concurso que chegaron a considerar “un insulto”), ou ben interesadas e de parte como as dos colexios profesionais (que asimilando un concurso de ideas a unha licitación técnica lograron impoñer o criterio competencial e os intereses dos seus representados).

Se o obxectivo era suscitar ideas de todo tipo sobre o futuro da cidade poderíanse ter establecido categorías (unhas máis técnicas e outras máis libres) ou fixarse uns criterios máis claros en canto á documentación a entregar para que fose esa a condición a cumprir, e non a posesión dun título que xa antes dos recentes escándalos universitarios eran unha medida de avaliación posta moi en dúbida pola realidade. Que problema habería con iso nun concurso que é só de ideas, non unha licitación para executar unha obra? Por que a cidadanía só pode “participar” ou aportar ideas cando non existe a posibilidade de remuneración económica? Esta é precisamente a labor posterior do xurado (formado por técnicos recoñecidos e de todo tipo así como polas asociacións profesionais e políticos representantes da cidadanía): seleccionar aquelas ideas que deben ser recompensadas pola súa calidade sen importar se as aportou un equipo de arquitectas, unha asociación hosteleira ou un grupo de usuarios dun foro dixital.

2) Sobre as propostas inadmitidas.

A eliminación de 10 das 18 propostas presentadas ao concurso por motivos unicamente administrativos é unha moi mala noticia para a cidade. Un problema que doe máis porque semella unha das consecuencias tanxibles e negativas para a xestión pública municipal do ambiente político e mediático de confrontación total existente desde maio de 2015 na Coruña.

Aínda que o debate xenérico entre a primacía da lei ou da razón ten aínda moito percorrido filosófico, o normal é que na realidade, no caso particular, sexa a política o instrumento para poder tomar partido polo máis axeitado para a sociedade, é dicir, para o chamado interese público. E neste caso, por moito que sexa legal, prescindir do traballo de decenas de persoas que dedicaron tempo e recursos a pensar sobre o futuro do porto non é de ningún xeito unha decisión racional que beneficie ao conxunto da cidadanía da Coruña.

Unha proposta eliminada por entregar cinco horas e media tarde (fóra dun prazo de tres meses!). Unha por non entregar o “resumo executivo” (dous parágrafos!) e outra por entregalo máis longo do requerido (probablemente por un simple erro de confundir caracteres con palabras!). Outra por non ter na memoria un apartado cos cinco puntos que se pedían na convocatoria (aínda que respondese na propia memoria a esas mesmas preguntas noutra orde ou baixo outras denominacións). E por último, seis traballos eliminados porque os paneis entregados en formato dixital superaban os 4 MB de tamaño sendo 3 MB o máximo admitido.

En resumo, un conxunto de motivos de exclusión ridículos, sen ningunha importancia real na calidade das ideas presentadas (o obxectivo do concurso) e que nun mundo desexable e normal só deberían supor, ou ben unha comunicación anónima, a través da web municipal de Tecendo Litoral por exemplo, para que os equipos completaran ou reenviaran a documentación nalgúns dos casos (que trato de favor implicaría pedirlle aos participantes que reenviaran exactamente os mesmos paneis co tamaño reducido aos 3 MB ou que entregaran o resumo de dous parágrafos?), ou ben unha determinada penalización na súa puntuación final como solución xenérica: o único que debería ter feito un xurado* razonable sería acordar cal é esa sanción xusta para cada un destes defectos formais. É dicir, pactar unha solución boa para todos os axentes implicados e para levar ao mellor termo posible o proceso, algo que, en realidade, xa fixo este mesmo xurado, xa que nós mesmos e outros dous equipos superamos minimamente eses 3 MB nalgún dos paneis e o xurado decidiu por unanimidade que ese marxe debía calificarse de erro técnico imprevisible e polo tanto ser admitidas as propostas. Pura casualidade. A mesma lóxica que deixou en oito as propostas admitidas puido perfectamente deixalas en cinco ou en menos (como exemplo inverosímil, pero na liña do acontecido, poderíamos imaxinar que os servizos informáticos do Concello se poñen a traballar a conciencia cos arquivos dixitais entregados en busca de metadatos que rompan o anonimato).

* O xurado constituido na primeira reunión, na que se toma a decisión de non admitir a maioría das propostas, estivo formado por 22 persoas e contaba coa presenza de dous representantes do goberno municipal (o Alcalde e o Concelleiro de Rexeneración Urbana, Dereito á Vivenda e Mobilidade Sostible), un da Autoridade Portuaria da Coruña, un da Xunta de Galicia (Xefe Territorial da Consellería do Mar na Coruña), un de Puertos del Estado, dous do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, dous do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, un do grupo municipal do PP, un do grupo municipal do PSOE, un do grupo municipal do BNG, un da Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega, un da Escola Técnica Superior de Arquitectura da UDC, un da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos da UDC, cinco do Concello da Coruña (Área de Espazo Público e Mobilidade, Servizo de Infraestruturas, Servizo de Edificación, Departamento de Planeamento e Oficina técnica de Licenzas) e dous profesionais de recoñecido prestixio (un enxeñeiro e un arquitecto).

O caso da exclusión das seis propostas que excedían o tamaño en MB dos paneis xerou un intenso debate no xurado, pero finalmente só os dous representantes do COAG e o arquitecto de recoñecido prestixio votaron en contra, absténdose os dous representantes do goberno municipal, as dúas do CICCPGalicia e os tres do ámbito universitario (Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega, E.T.S. de Arquitectura e E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos) e votando a favor o resto dos membros. No resto dos casos a unanimidade da exclusión foi maior: no caso dos problemas co “resumo executivo”, só se abstiveron os dous profesionais de recoñecido prestixio; no do apartado da memoria cos cinco puntos, só se abstivo a representante do grupo municipal do PP; e no do retraso na entrega, a exclusión foi por unanimidade.

O sucedido é gravísimo e ten que facer reflexionar a quen corresponda, en especial aos políticos e medios de comunicación, sobre os motivos que levaron a esta situación tan inxusta e inusual (alguén recorda un concurso de ideas no que foran eliminadas máis da metade das propostas por motivos administrativos?).

Na nosa opinión esta situación responde ao clima irrespirable instalado na vida política municipal, un contexto que puido ter dous efectos neste caso: por unha parte, unha posible utilización da participación no xurado como ferramenta de boicot político** por parte dalgúns dos seus integrantes, e por outra, unha desconfianza e medo colectivo ás accións xurídicas que se puidesen emprender contra a resolución do concurso se non se cumprían ata o extremo irracional as súas bases.

Resulta difícil imaxinar á maioría dos membros do xurado votando a favor de eliminar estas propostas se o contexto político e mediático fora outro. Un no que o nivel de agresividade contra o goberno local fose menos estrambótico. Un no que fora obvio que antes de formular esta posibilidade da exclusión se chegaría a un acordo e se atoparía a fórmula adecuada para solucionar un simple problema burocrático, sen discrecionalidade ningunha e sen, por suposto, comprometer de ningún xeito a “seguridade xurídica” do concurso.

É preciso que o proceso participativo e de debate público que comeza agora minimice os efectos desta situación anómala atopando un lugar adecuado ás propostas inadmitidas, permitindo que esas ideas poidan ser coñecidas pola veciñanza e recompensando como sexa posible, non só, pero tamén economicamente, o traballo realizado polos dez equipos afectados.

** Se ben sobre isto non temos máis indicios que as votacións e declaracións reflectidas nas actas e nos medios de comunicación, si é significativa, por exemplo, a elección do membro do xurado en representación do PP local: que levaría á decisión de que fose Rosa Gallego? Aínda que sexa a súa voceira, o grupo popular conta con Martín Fernández Prado, tamén concelleiro, doutor arquitecto, profesor de urbanismo na UDC e experto no porto da Coruña, xa que foi membro do seu consello de administración ata finais de 2013 e dirixiu unha publicación sobre o sistema portuario da cidade. Ou ben non puido participar en ningunha das reunións do xurado, por casualidade ou polo seu traballo no Parlamento de Galicia, ou ben foi unha decisión consciente tomada porque, en realidade, o obxectivo do grupo municipal do PP non era aportar coñecementos e valoracións políticas desde a análise técnica das propostas, senón outro. Agardamos con impaciencia a investigación de Xosé Gago para resolver esta dúbida.


3) Sobre as propostas seleccionadas.

Neste contexto no que a maioría das propostas foron eliminadas antes de ser valoradas, asumir a convención usual de encomiar a calidade dos cinco traballos seleccionados (entre oito) resulta imposible: cremos que todos estaremos dacordo en que a calidade xeral das propostas que se fixeron públicas é, por agora, claramente mellorable.

Sendo honestos, a nosa proposta, aínda sendo a máis valorada polo xurado, é posible que necesitara máis traballo ou definición para chegar a ser un dos proxectos seleccionados nun concurso de ideas “ideal” (se se entende como tal a cantidade e calidade, polo menos en termos de cm&#178 de render por panel, dos traballos presentados nos concursos públicos pre-burbulla ou nos grandes eventos internacionais da arquitectura).

É certo que non se presentaron moitas propostas, seguramente porque a maioría dos equipos capaces de asumir un proxecto desta escala non participan en concursos que non impliquen un encargo posterior ou o respecto absoluto aos seus proxectos (non a súa inclusión nun banco de ideas municipal)***. Iso non é un problema, seguro que entre as dezaoito propostas presentadas había suficientes ideas de calidade, e seguro que se o concurso fora máis aberto teríanse recompilado outras ideas de moito interese.

Así que pola nosa banda, e seguro que pola de todos os equipos seleccionados, tentaremos avanzar e mellorar a proposta as próximas semanas para que a cidadanía poida debatir sobre temas concretos e o Concello poida dispoñer dese banco de ideas que comece a dar forma ao plan para o futuro do bordo litoral da cidade.

Respecto á nosa proposta, co lema “Porsuporto”, trátase como diciamos dun traballo en proceso, non dun plan preciso e finalista para o bordo litoral ao completo. Aínda que se representan formalizacións e usos específicos para todos estes terreos, entendémolos na súa condición abstracta: interésannos os tempos, as condicións urbanas xenéricas e os axentes representados. Deixando atrás a lóxica inmobiliaria dos famosos convenios de 2004, imaxinamos un porto que segue a ser porto e unha cidade que se infiltra para posibilitar, coma no dique de Abrigo, a vivencia sublime do infraestructural que se fixo urbano.

En canto á información pública provisional sobre a proposta, simplemente comentar que os tres paneis reflicten a estrutura temporal do proxecto, correspondendo o primeiro coa fase 1 “2020. As transformacións inmediatas, de baixo custo e provisionais”; o segundo coa fase 2 “2030. A apertura aos usos públicos e ás novas formas de mobilidade”; e o terceiro coa fase 3 “2050. O futuro incerto, pero público e con actividade portuaria”. En canto á memoria, comentar que contén moitos erros e problemas de redacción que fan difícil a lectura dalgúns dos apartados. Disculpen a complexidade innecesaria, tamén será unha das cousas a mellorar nas próximas semanas.

*** Por outra banda, tamén é certo que os medios de comunicación e a oposición política fixeron todo o posible por quitarlle atractivo ao concurso, con titulares como “Al BNG le parece “un insulto” el concurso de ideas sobre el borde litoral” (Radio Coruña Cadena Ser, 17/07/2018), “Toda la oposición duda de la utilidad del concurso de ideas sobre el Puerto” (La Voz de Galicia, 07/08/2018) ou “La falta de interés en el concurso de ideas del puerto impide la formación del jurado” (El Ideal Gallego, 15/11/2018).


4) Sobre o papel da Corporación Voz.

Unha vez máis, os medios da Corporación Voz de Galicia tentan destruír un proxecto municipal á conta do descrédito público das persoas que participamos no concurso, tanto dos equipos técnicos como do xurado cuxa imparcialidade se puxo en dúbida, e a conta sobre todo da calidade da información que recibe a veciñanza: nin unha soa liña se publicou nestes medios sobre as ideas seleccionadas, só sobre os nomes e a ideoloxía en 2014 dalgunhas das persoas integrantes do equipo que desenvolvemos a proposta máis valorada polo xurado. Un xurado, por outra parte, moi amplo e no que participaron incluso os aliados políticos da Corporación Voz no debate sobre o futuro do porto: a Autoridade Portuaria, Puertos del Estado, a Xunta de Galicia e o PP local.

A información e o debate público sobre as ideas para o porto non parecen encaixar en absoluto coa axenda política implícita na liña editorial da Corporación Voz (por agora, oxalá cambien de criterio polo ben da cidade). Sempre xenerosos co poder que os subvenciona e implacables cos que consideran os seus inimigos, xa o fixeron máis veces en procesos onde podemos falar de primeira man: secuestraron e reduciron ata o absurdo o debate sobre a transformación da avenida de Alfonso Molina para falar de batracios e somieres en lugar de veciños e peóns; e silenciaron completamente o desenvolvemento dos proxectos do Laboratorio Cidadán da Coruña (Co-Lab): o noso en particular, Co urbanismo nos talóns, non foi mencionado en ningún momento a pesar de tratar un problema que afecta ou pode afectar a máis de mil veciños e veciñas da cidade. Persoas que, se só se informaron a través destes medios, perderon a oportunidade de entender o seu problema urbanístico particular como algo colectivo e facer comunidade coas veciñanzas na súa mesma situación.

O profesor Juan Luis Dalda tiña moi claro cal era o papel político da Corporación Voz na conformación das ideas populares sobre o territorio e o urbanismo da Coruña e de Galicia. Entre outras cousas, é por isto que, aínda que cada novo titular difamatorio supoña un golpe durísimo para o noso proxecto profesional, é todo o contrario para o nosa ambición e compromiso coa investigación urbana.

Deixamos de queixarnos, disculpen a tabarra. A traballar e a apoiar o ecosistema dos outros medios como Praza Pública, O Salto Galiza, Cuac FM, Sermos Galiza, adiante.gal, EntreNós, Galicia Confidencial, Luzes ou Galiza Contrainfo!


1 comentario

« Página previa   |   Página siguiente »