site
ERGOSFERA

archive for June, 2008

VITALIDADES HISTÓRICAS: AS VILAS EN RENOVACIÓN URBANA

vitalidades-historicas-blog.jpg

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

¿QUÉ? > O curso pretende debater sobre a natureza, conveniencia e eficacia dos principais mecanismos de xestión dos cascos históricos das vilas galegas, desde principios de sustentabilidade global. Trátase de estudar os procesos de renovación urbana de ditas vilas, tendo en conta a necesidade dunha achega multidisciplinar. Ademais dos enfoques tradicionais (que proveñen dos ámbitos da arquitectura e do urbanismo), cada vez é máis necesario reflexionar sobre os cascos históricos en relación co turismo, a identidade ou a paisaxe, así como debater sobre o papel que poden desempeñar as novas tecnoloxías en ditos procesos.

¿QUIÉNES? > Director: Juan Luis Dalda Escudero / Secretarios: Miguel Pazos Otón, Ruth Varela Rodríguez y Alberte Pérez Rodríguez

¿CUÁNDO? > 10,11,12 y 13 de septiembre de 2008

¿DÓNDE? > Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa [Pontevedra]

PROGRAMA COMPLETO

INSCRIPCIONES

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

10 DE SEPTIEMBRE

# Os centros históricos das vilas galegas > Juan Luís Dalda Escudero

# As vilas de Galicia. Escenarios para a permanencia, o cambio e as identidades >
Manuel García Docampo

# Políticas urbanas e rehabilitación da vila de Pontedeume > Ricardo Beltrán Pedreira

# A paisaxe que nos crea. Identidade cultural e territorio en Galicia > María López Sández

# Mobilidade en centros históricos: avanzando polos camiños da innovación > Miguel Pazos Otón

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

11 DE SEPTIEMBRE

# Planificación espacial do conxunto histórico de Ribadeo. Antecedentes e situación actual >
Alfonso Díaz Revilla

# Paisaxes da arquitectura en Galicia. Da utopía da cidade xardín á invasión das “chalépolis” >
Federico López Silvestre

# Paisaxe, patrimonio e desenvolvemento local > Victor Rodríguez Romero

# Das comunidades tribais as redes sociais. ¿Renacerán as vilas galegas na era dixital? > Juan Manuel Freire Botana

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

12 DE SEPTIEMBRE

# O plan especial de proteción e rehabilitación de Vilanova dos Infantes > José J. González-Cebrian Tello

# Second-vilas. A construción do noso imaxinario espacial a través de google > ERGOSFERA

# Posibilidades de transformación das dinámicas sociais nas vilas galegas > M. Josefina Rodríguez Galdo

# O papel das vilas no desenvolvemento rural galego > Edelmiro López Iglesias

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

13 DE SEPTIEMBRE

# Estratexias para a valorización das paisaxes culturais > Florencio Zoido Naranjo

# O turismo nas vilas históricas > Xosé M. Santos Solla

Comments are off for this post

CULTURA LIBRE PARA UNHA SOCIEDADE LIBRE

cultura_livre_480.jpg

>>>>> CULTURA LIBRE PARA UNHA SOCIEDADE LIBRE <<<<<
>
>
>
>>> CSA ATREU! [travesía san josé, 2 - as atochas - monte alto]
>
Martes 10 – 20:00 > 22:00 Iniciación a GNU/Linux. Primeira parte do obradoiro de inciación ao sistema GNU/Linux, instalación de Ubuntu. Desenvolvido polo Hacktreu (CSA Atreu)
>
Mércores 11 – 20:00 > 22:00 Permanecer en GNU/Linux. Segunda parte do obradoiro de inciación ao sistema GNU/Linux, nocións básicas para manexar o sistema. Desenvolvido polo Hacktreu (CSA Atreu)
>
Xoves 12 – 21:00 Blogaliza, a información alternativa Palestra ofrecida por Pedro Silva, creador de blogaliza.org, portal de blogues en galego.
>
Luns 16 – 19:00 > 22:00 Programación web Inciación ás linguaxes Html e Css, obradoiro a cargo de Trebelab (A Cova dos ratos, Vigo)
>
Martes 17 – 19:00 > 22:00 Deseño con ferramentas libres: Inkscape Primeira parte do obradoiro, manexo do programa de deseño vectorial inkscape,
exercicio práctico contrapublicitario. Desenvolvido polo Hacktreu (CSA Atreu)
>
Mércores 18 – 19:00 > 22:00 Deseño con ferramentas libres: Gimp Segunda parte do obradoiro, manexo do programa de retoque fotográfico Gimp, exercicio práctico contrapublicitario II. Desenvolvido polo Hacktreu (CSA Atreu)
>
Sábado 21 – 12:00 > 14:00 – 16:00 > 20:00 Obradoiro de Cinelerra Software libre de edición e posprodución de video, introdución teórica máis módulo práctico. Desenvolvido por Olholivre.
>
>
>
>>> CASA DAS ATOCHAS [atocha alta, 14 - as atochas - monte alto]
>
Venres 13 – 21:00 Virtual WWWorlds. Servidumes e liberacións na era dixital. Palestra ofrecida por Rosendo González. Revista Transversal
>
Sábado 14 – 12:00 > 14:00 – 16:00 > 19:00 Montando unha radio libre Obradoiro práctico para a montaxe dunha radio libre, a cargo da Radio Kalimera (Compostela)
19:00 > 22:00 Contrapublicidade. unha aproximación teórica, proxección de material contrapublicitario, a cargo de Semsumistas (Vigo)
>
Mércores 18 – 21:00 Presentación do proxecto editorial Estaleiro Organización editorial galega, autoxestionada, asemblearia e sen ánimo de lucro.
Edita baixo licenza Creative Commons.
>
Xoves 19 – 21:00 Presentación do Cineclube Compostela
>
Venres 20 – 20:00 Presentación do komando-antisgae Comando Anti-SGAE / Acción: cultura libre (Galiza)
21:00 A información que Sgae omite e censura Palestra a cargo de Ana Mª, integrante da Asesoria eXgae
>
Sábado 21 – 20:30 Presentación de GzVideos
201:00 Presentación de Olholivre :: estreas + festa despedida ::
>
>
>
:: Sesións de Djs + ceador vegano
>
:: venres 13 > dj hash&carlitos selector
:: sábado 14 > dj LS_O
>
:: venres 20 > dj Fake
:: sábado 21 > BreakThatBeat Dubstep Special :: “Cozinha Quente” MC

>>> http://olholivre.net
>>> http://aculturapreokupa.blogaliza.org/

Comments are off for this post

DISTRITO ACTIVO _ presentación de las propuestas

da.jpg

¿QUÉ?

> presentacion de los trabajos presentados al concurso de ideas -Distrito Activo-
> se expondran las propuestas públicamente, habrá una mesa redonda de debate, y se conoceran los premiados

¿CUÁNDO?
> jueves 5 de junio / 20:00

¿DÓNDE?
> A Casa das Atochas / Laboratorio Social Okupado / Atocha Alta 14 [Monte Alto]

Comments are off for this post