site

DEBATE SOBRE USOS DA FACHADA MARÍTIMA / Circo de Artesáns (A Coruña) / 08-07-2024 / 19:30h

Debate sobre usos da fachada marítima


O próximo luns 8 de xullo, ás 19:30 h no Circo de Artesáns, participaremos como parte do equipo da proposta Porsuporto no DEBATE SOBRE USOS DA FACHADA MARÍTIMA, un encontro público organizado polo Circo de Artesáns, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e o Club de Opinión Foro Cívico, no que tamén participarán Martín Fernández Prado (presidente da Autoridade Portuaria da Coruña) e Carlos Nárdiz (doutor enxeñeiro de camiños, canais e portos e coordinador da proposta redactada pola UDC para os terreos portuarios en 2021). Na páxina web da A.C. Alexandre Bóveda pódese consultar unha breve introdución e máis información sobre o debate.

PORSUPORTO é o lema da proposta que realizamos en 2018-2019 xunto a Hábitat Social, Flu-or e Damián Romay para o concurso de ideas para a transformación dos terreos portuarios da Coruña. Pódese consultar e descargar toda a información sobre o proxecto nesta páxina web.

Neste fío en X / Twitter pódese acceder a unha recente nova publicada en La Opinión A Coruña sobre a cuestión portuaria na que expresamos o noso posicionamento sobre algúns dos temas do debate, así como unha pequena explicación de porqué non cremos que sexa adecuado o uso que se está a facer na conversa pública de conceptos como “fachada marítima” ou “espazo de oportunidade”, ou de porqué consideremos que manter o dominio público (non patrimonial) do 100% dos actuais terreos portuarios é o obxectivo prioritario neste momento.

A cuestión portuaria é un dos grandes debates urbanos que determinarán dun xeito radical o futuro da cidade, así que agradecemos enormemente a invitación a esta mesa e animámosvos a vires e participar en canta actividade se organice nos próximos tempos sobre a transformación do centro da área metropolitana da Coruña. Que é necesario transformar, para que e como son cuestións debatibles nas que a cidadanía debe ter un protagonismo moito maior que o permitido desde 2019 polo Goberno local e desde sempre polo resto de administracións e institucións con competencias neste debate.


Sin comentarios

XEOGRAFÍAS RARAS: REIMAXINAR OS TERRITORIOS URBANOS NUN PLANETA ALTERADO / 8-12 de xullo / Facultade de Xeografía e Historia, USC

Xeografías raras: reimaxinar os territorios urbanos nun planeta alterado


A próxima semana participaremos no curso de verán Xeografías raras: reimaxinar os territorios urbanos nun planeta alterado, un encontro que se celebrará entre o 8 e 12 de xullo na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela e do que formaremos parte xunto a cinco investigadores do máximo nivel: Brais Estévez, María Novas, Cristina Botana, Antonio Giráldez e Gloria Cecilia dos Santos Figueiredo.

O obxectivo do curso é avanzar entre todes e coas persoas asistentes no estudo das realidades urbanas e xeográficas que permiten pensar hoxe as derivas planetarias cun certo optimismo crítico, a partir de seis liñas temáticas seleccionadas pola súa relevancia á hora de entender os retos e imaxinar procesos de transformación da cidade contemporánea: o novo réxime climático, os feminismos, os saberes subalternizados, o xenérico, o poder e o conflito.


Introdución á sesión O XENÉRICO (martes 9 desde as 16:00 ás 19:30 h)

A sesión que guiaremos desde Ergosfera propón unha reflexión sobre o xenérico a partir do estudo dos usos populares, principalmente informais, que acollen dous dos tipos de espazos urbanos que materializan hoxe ese concepto: por unha parte, os espazos infraestruturais (nós e bordos viarios, espazos baixo pontes e viadutos, grandes áreas de aparcadoiro, devasas, oleodutos, etc.), e por outra, os espazos globais (fundamentalmente os establecementos de franquicias transnacionais de comida rápida e hostalería e as estacións de servizo).

Tres décadas despois da publicación de A cidade xenérica (Rem Koolhaas, 1995), o xenérico revelouse como un concepto urbano ambivalente a través do cal se vehicula a substitución ou a destrución da identidade (a lectura quizáis máis hexemónica a nivel científico), pero tamén a aparición de espazos de liberación da identidade abertos á territorialización popular, tanto en forma de usos efímeros máis e menos casuais como de procesos con certa continuidade e capacidade de consolidación.

Neste sentido, é moi significativo que sexa a mirada moderna a que rematou centrándose nos problemas que produce o xenérico a pesar de tratarse de realidades inequivocamente vinculadas á modernización*, mentres a crítica desde a perspectiva posmoderna, ao implicar o estudo dos impactos destes elementos, tamén posibilitou o recoñecemento de certos valores derivados precisamente desa condición radical modernizadora que, de forma ideal, non fai concesións ás particularidades locais e culturais dos territorios, pero que en canto se materializa no mundo non pode evitar ser lugarizada e comprendida como natureza por humanos e non humanos.

Unha vez teoricamente superadas as distincións absolutas entre natureza e cultura ou entre pasado, presente e futuro, é tamén necesario abordar o estudo de moitos dos produtos da modernidade, como os espazos xenéricos, desde o recoñecemento da continxencia da vinculación entre ciencia, modernización e capitalismo. Se as externalidades en forma das máquinas sociotécnicas que se compoñen con estes espazos da modernidade non foron tidas en conta (nin previamente planificadas, nin posteriormente capturadas) polo interese capitalista, entón a condición relevante destes lugares, ademais da singularidade das súas formas urbano-arquitectónicas (ás veces en uso e ás veces potenciais) é a de formar parte de laboratorios onde se proban formas de vida e socialización; onde, en definitiva, parece que se están a crear mundos nos que a autonomía e os comúns dispoñen de espazo e de tempo para xurdir e proliferar.

Nun contexto global de expansión do control urbano, de cuestionamento político-cultural da apertura das ideas posmodernas e de crecemento do fanatismo identitario en termos nacionais, raciais ou de clase, semella acaído retomar a reflexión sobre este concepto desde unha crítica urbana que sexa curiosa e permeable á potencia das realidades ordinarias que son capaces de acoller os espazos xenéricos.


* En realidade, isto cadraría co entendemento da modernización como algo que só pode ser verbo e que se é nome perde o seu sentido e agótase: a hipótese “a modernidade foi electrificación; a posmodernidade é electricidade” que tan suxerentemente describiu Pablo Batalla nun recente artigo (co que non estamos dacordo nin co seu enfoque nin coas súas conclusións, pero que é interesantísimo e a súa lectura é moi útil para seguir pensando na cuestión).


A maioría dos materiais que se comentarán durante a presentación inicial da sesión proveñen dos seguintes proxectos de investigación:


Sin comentarios

“Mixticidad urbana en tejidos no residenciales: el caso de A Agrela en A Coruña” / Presentación en el Seminario de Investigación METRO·MIX: Proximidad y mixticidad urbana para una ciudad saludable / 21-06-2024 / ETSAB (Barcelona)

Metro·Mix: Proximidad y mixticidad urbana para una ciudad saludable


Este viernes 21 de junio participaremos en el Seminario de Investigación METRO·MIX: Proximidad y mixticidad urbana para una ciudad saludable, organizado por el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona en la ETSAB (UPC, Barcelona).

Nuestra presentación se titulará “Mixticidad urbana en tejidos no residenciales: el caso de A Agrela en A Coruña” y será una breve reflexión sobre las singulares condiciones urbanas del barrio de A Agrela a partir de los materiales producidos durante el desarrollo del proyecto Agrela – Obradoiro de exploración urbana, desarrollado en 2021 como parte de Nocturnia, un programa de ocio saludable para la juventud impulsado por la Concejalía de Igualdad, Bienestar Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña.


Metro·Mix: Proximidad y mixticidad urbana para una ciudad saludable


Desde 2021 hemos colaborado puntualmente en el proyecto de investigación METRO·MIX (Proximidad y mixticidad urbana para una ciudad saludable. Criterios y herramientas para la evaluación y promoción de la mezcla de actividades en áreas metropolitanas compactas), un trabajo desarrollado por el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (UPC) y financiado por la convocatoria de «Proyectos de I+D+i» en el marco del «Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020».

Aunque el proyecto comenzó centrándose en la ciudad de Barcelona como caso de estudio, en una de sus fases implicó la prueba de su metodología de análisis de la mezcla, la densidad y la intensidad de usos urbanos en otras tres ciudades españolas de diferentes tamaños: Madrid, Málaga y A Coruña. Para el caso de Barcelona se estudiaron doce ámbitos de 500×500 m en diferentes tejidos urbanos, mientras que en las otras tres ciudades se estudiaron tres fragmentos de las mismas dimensiones.

En el caso de A Coruña, colaboramos en el proceso de selección de estos tres ámbitos, resultando finalmente elegidos los siguientes: uno en el Agra do Orzán, un tejido residencial muy denso y de grano fino con una intensa actividad en planta baja; otro en el encuentro entre el Barrio das Flores y Matogrande, un punto muy significativo por la sensible diferencia en la distribución de actividades de ambos polígonos, una cuestión derivada directamente de su proyecto urbano, el primero construido entre 1964 y 1967 y el segundo entre 1994 y 2001; y otro en A Agrela, un tejido de origen industrial compuesto por un parcelario diverso y que, a pesar de no contar prácticamente con viviendas, en las últimas décadas se ha consolidado como un barrio más de la ciudad por la gran cantidad de actividades y servicios que acoge.

Sobre este último barrio, A Agrela, es sobre el que hablaremos en nuestra presentación, centrándonos en las condiciones urbanas y urbanísticas que le han permitido transitar desde un origen industrial (proyectual, nunca consolidado) a la situación actual en la que representa un ejemplo de tejido urbano no residencial (aunque sí existen unas cuantas decenas de viviendas, la mayoría derivadas de que el PGOM permite la introducción de una por parcela para el personal de vigilancia o mantenimiento) que es capaz de acoger una mezcla de usos cada vez más compleja y diversa (y que además sirve como atractora de otros usos populares, autónomos o informales) y una riqueza material (arquitectónica, urbana y naturocultural) más basada en la flexibilidad y la producción que en la historia o el patrimonio convencional. Un caso de estudio muy interesante que, tras el primer pequeño análisis realizado en 2021 con el proyecto Agrela – Obradoiro de exploración urbana, estamos cada vez más seguros de que puede ser una referencia muy útil a la hora de pensar la transformación de los terrenos portuarios de A Coruña.

* Muchas gracias por la invitación a colaborar en el proyecto a Carles Crosas, Eulàlia Gómez y Enric Villavieja!


Actualización (25-06-2024):

Aunque la presentación no quedó documentada, se pueden visualizar (SlideShare) y descargar (145 MB) las imágenes utilizadas.
Sin comentarios

ESCOLA DE CALOR: REFUXIOS CLIMÁTICOS EN OURENSE? / 3-6 de xuño / Biblioteca Pública de Ourense Nós

Escola de calor: refuxios climáticos en Ourense?


A próxima semana estaremos en Ourense participando na Escola de calor: refuxios climáticos en Ourense?, un encontro científico organizado por Brais Estévez (Universidade de Santiago de Compostela) e Julia Hidalgo (Université de Toulouse).

A nosa participación consistirá no acompañamento dun roteiro comentado (Paseo climático por Ourense: mércores 5 de 11:00 a 14:00 h) e dun obradoiro de cartografía colectiva (Refuxios climáticos en Ourense?: xoves 6 de 11:00 a 14:00 h).

A inscrición nestas dúas actividades é gratuíta e pode facerse por teléfono (Biblioteca Pública de Ourense Nós: 988 78 83 85) ou por correo electrónico (Julia Hidalgo: julia.hidalgo[a]univ-tlse2.fr / Brais Estévez: brais.estevez.villarino[a]usc.es).


Escola de calor: refuxios climáticos en Ourense?


Introdución ao PASEO CLIMÁTICO POR OURENSE (5 de xuño de 11:00 a 14:00 h):


No roteiro comentado abordarase a cuestión dos refuxios climáticos desde unha perspectiva urbana centrada nos espazos exteriores, prestando atención a unha serie de elementos concretos da cidade de Ourense e deixando fóra da análise principal aos espazos interiores, tanto os equipamentos públicos, nos que se centrarán outras actividades da Escola de Calor, como os lugares privados de acceso público, como as galerías comerciais, ou cuestións como o aillamento e a climatización das vivendas ou a relación entre a “pobreza enerxética” e o cambio climático.

Así, traballarase sobre o concepto de refuxio climático principalmente a través de tres elementos cun impacto moi relevante na actividade urbana (en termos de confort, mais tamén da propia posibilidade da boa vida no incerto futuro climático dos tempos por vir) e que permiten a imaxinación de críticas e propostas desde a cidadanía por tratarse de elementos esenciais e cotiáns perfectamente introducibles no debate público: a auga, a sombra e o solo.

 • A AUGA. Fronte á auga como tema clave na historia e no presente do “Ourense, capital termal”, no roteiro estudaremos a auga desde dúas perspectivas vencelladas a outros tipos de benestar climático: por unha parte, a auga como infraestrutura termoreguladora no territorio, prestando atención ao sistema hidrolóxico de ríos e regatos que caracterizan á cidade, así como ao resto de superficies e fontes de auga que contribúen a refrescar o ambiente urbano; e por outra, a auga como elemento básico para hidratación humana e non humana, en todo caso, pero máis durante os episodios de calor extremo, e para o que atenderemos á distribución e ás tipoloxías de fontes públicas existentes en tanto infraestructura elemental para o confort urbano e o mantemento da vida.

 • A SOMBRA. A sombra é outro dos elementos fundamentais que permiten a vivencia dos espazos urbanos exteriores nos períodos de grande insolación como os que se producen en Ourense durante o verán. Ademais das superficies e calidades da cuberta vexetal, a cuestión que adoita centrar as análises dos espazos en sombra nas cidades, nesta actividade traballaremos sobre as sombras construídas ou urbano-arquitectónicas: desde o papel dos espazos libres a cuberto baixo infraestruturas de comunicación (que moitas veces son lugares maxestuosos e infrautilizados e que son unha cuestión moi relevante nunha cidade topograficamente complexa como Ourense), ata todos os elementos urbanos que proporcionan algún tipo de sombra pública (os soportais, os kioskos, as marquesiñas ou as pérgolas, mais tamén os pasos baixo edificios ou os marabillosos espazos baixo as cubertas das gasolineiras).

 • O SOLO. Por último, outra das cuestións cun grande impacto climático nas cidades pola súa relación co efecto illa de calor urbana é a do solo, polo que traballaremos sobre as diferentes calidades e tipos de solos segundo parámetros como a súa permeabilidade ou a súa capacidade de acumulación, emisión de calor ou reflexión solar. Estudaremos así a cuberta terrestre en relación ao confort térmico en diferentes casos concretos en Ourense: desde realidades dramáticas e significativas como a dos patios de colexios completamente impermeabilizados; ata o importante papel dos diferentes tipos de espazos urbanos non urbanizados (como os soares non edificados, os descampados e outros tipos de terreos sen usos formais), que poden implicar un sobrecalentamiento da súa superficie se non dispoñen de vexetación, pero todo o contrario se si a teñen; ou como as formas de urbanización, tan comúns na cidade do século XX, que implican o sobredimensionamento do viario e a existencia de explanadas de asfalto inxustificadas que contribúen de forma irracional á acumulación de calor diurno e ao quecemento nocturno de moitos espazos urbanos.

Actualización do 27-06-2024:


Escola de calor: refuxios climáticos en Ourense?O roteiro, no que participamos 15 persoas, desenvolveuse como estaba previsto cun percorrido de 2,7 km e unha duración de tres horas. No seguinte mapa pódese consultar o percorrido e as paradas realizadas, así como unha pequena introdución aos temas e elementos urbanos comentados en cada unha delas:Introdución ao OBRADOIRO DE CARTOGRAFÍA COLECTIVA: REFUXIOS CLIMÁTICOS EN OURENSE? (6 de xuño de 11:00 a 14:00 h):


O obradoiro de cartografía colectiva centrarase nun dos temas introducidos durante o roteiro comentado: a auga como elemento básico para hidratación humana e non humana, unha cuestión que se materializará coa realización dun mapa de todas as fontes públicas, tanto as de auga potable como as ornamentais-ambientais, así como do resto de elementos urbanos relacionados coa auga en tanto que elemento hidratante e termorregulador biolóxico (piscinas, lavadoiros, lagoas naturais-artificiais non planificadas, etc.), entendendo o conxunto destas pezas como unha infraestructura elemental para o confort urbano e o mantemento da vida, especialmente nos momentos de estrés térmico cada vez máis comúns en Ourense.

A cartografía será así unha nova ferramenta coa que poder ter unha visión global do acceso público á auga en Ourense e coa que a cidadanía poida avaliar a situación actual nos seus diferentes barrios e apoiar as reclamacións populares neste sentido con documentación gráfica minimamente precisa sobre a distribución e as tipoloxías de puntos de acceso á auga existentes na actualidade.

O proceso de traballo para desenvolver a cartografía partirá dun mapa onde estará representada toda a información sobre o obxecto de estudo dispoñible en fontes de acceso público* e, a partir desta base, comprobaranse e ampliaranse os elementos identificados a partir dos saberes expertos populares: a memoria, os coñecementos, os contactos e o traballo de campo que realizaremos entre todas as persoas participantes no obradoiro.

Aínda que sería de interese realizar este traballo a nivel metropolitano, para adaptarse aos tempos do obradoiro o ámbito de estudo serán as oito parroquias máis centrais das dezaoito que conforman o municipio principal da área urbana de Ourense: Ourense; Canedo (San Miguel), Reza (Santa María) e Vista Fermosa (San Xosé) no noroeste; Cudeiro (San Pedro) e Velle (Santa Marta) no nordeste; e Montealegre (A Milagrosa) e Rairo (Santa Lucía) no sueste.


* A cartografía base a partir da cal se traballará no obradoiro incluirá toda a información pública sobre o tema de estudo dispoñible nas seguintes fontes:

 • Cartografía catastral (Dirección Xeral do Catastro, 2024).
 • Base Topográfica de Galicia – BTG 2020 (Xunta de Galicia, 2020).
 • OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2024).
 • Google Maps (Google, 2024) e Google Street View (Google, 2009-2023).
 • Cartografía do Plan Hidrolóxico 2009-2015 – Infraestrutura de Datos Espaciais Miño-Sil (Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, 2011).
 • Toponimia de Galicia (Real Academia Galega e Xunta de Galicia, 2024).
 • Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (Concello de Ourense, 2015).
 • Ortofotografía provisional do PNOA 2023 (Instituto Xeográfico Nacional, 2023).


Sin comentarios

MIRAR OBRAS: LA OTRA ARQUITECTURA ESPECTÁCULO / 21, 22 y 24 de mayo de 2024 / Barcelona

Mirar obras: la otra arquitectura espectáculo


Los días 21, 22 y 24 de mayo estaremos en Barcelona desarrollando las jornadas de taller, reflexión y debate MIRAR OBRAS: LA OTRA ARQUITECTURA ESPECTÁCULO como parte de las Semanas de Arquitectura 2024 organizadas por el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundació Mies van der Rohe.

Toda la información en la página web del proyecto.

* Más información sobre esta línea de investigación de Ergosfera, en la página web del proyecto Prácticas urbanas autónomas o informales de las personas mayores.


Mirar obras: la otra arquitectura espectáculo

Sin comentarios

MCDONALD’S: EL LUGAR FRENTE A LA METÁFORA / 25-11-2023 / Bilbao / Del mercado a la mesa en 4 pasos / URBANBATfest – 12ª edición – La gran comilona

URBANBATfest / Del mercado a la mesa

El próximo sábado 25 de noviembre participaremos en la jornada Del mercado a la mesa en 4 pasos, una de las actividades del URBANBATfest – 12ª edición – La gran comilona organizado por Urbanbat.

Nuestra intervención será una breve exposición del estado del proyecto de investigación McDonald’s: el lugar frente a la metáfora, desarrollado intermitentemente por Ergosfera desde 2008.


Introducción:

Uno de los elementos concretos que materializan la relación entre la comida y la ciudad contemporánea es también una de las piezas urbanas más discutidas y criticadas: los establecimientos de franquicias transnacionales de comida rápida. El proyecto de investigación McDonald’s: el lugar frente a la metáfora es un acercamiento a este fenómeno de escala e impacto planetario a partir de su condición de experimento primitivo de espacio global y de su estudio en tanto que conjunto de arquitecturas genéricas, piezas urbanas y lugares sociales que, cuando se abordan desde los usos populares que son capaces de acoger (tanto formales como informales), se revelan como espacios del máximo interés público.


McDonald’s en el Gran Bilbao (1992-2023):

Como parte de la presentación, realizamos un pequeño análisis sobre la realidad local a través de la siguiente cartografía sobre el proceso de implantación y las tipologías urbano-arquitectónicas de los McDonald’s en el Gran Bilbao:


McDonalds en el Gran_Bilbao (Ergosfera, 2023)


Sin comentarios

Roteiro comentado por Goiáns: cara onde mirar para imaxinar futuros sustentables do territorio? / 16-11-2023 / Boiro

Este xoves 16 guiaremos xunto a Cristina Botana (Departamento de Xeografía, USC) un pequeno roteiro por Goiáns (Boiro) como parte das actividades das xornadas “Creative Jam – The New European Bauhaus: Society, Inclusion, Equality” organizadas polo proxecto Rural Youth of Europe e a Asociación Amicos.

O roteiro será un percorrido pola estrada-rúa entre Boiro e Escarabote (AC-305) e os seus arredores ao seu paso por Goiáns no que se comentarán os diferentes elementos e procesos que permiten imaxinar estratexias ante os retos territoriais actuais, centrándose nos usos que acolle un tipo de tecido hoxe xenérico na Galicia de orixe rural e nas potencialidades e problemáticas en termos de sustentabilidade que xorden nas fisuras de dialécticas clásicas xa superadas como rural-urbano, público-privado, produtivo-improdutivo, natural-artificial ou humano-non humano.

No seguinte mapa (en inglés por ser o idioma no que se desenvolverá o encontro) pódese consultar o percorrido, as paradas e os temas que se comentarán durante o roteiro:
Sin comentarios

Resultados del proyecto de investigación
MAGIA POSMODERNA EN CARABANCHEL. COMUNIDADES SUBALTERNIZADAS, PERIFERIAS URBANAS Y ESPACIOS GLOBALES

Compartimos los resultados de un proyecto de investigación sobre la relación entre las prácticas sociales de las comunidades normalmente representadas como subalternas, las formas urbanas propias de las periferias en la ciudad contemporánea y dos de sus piezas globales y genéricas más reconocibles, los establecimientos de franquicias transnacionales de comida rápida y las estaciones de servicio.

Un estudio que se llevó a cabo a través de la observación, identificación y documentación fotográfica y cartográfica de una serie de usos populares y elementos y culturas materiales contemporáneas (todas con un cierto grado de informalidad e incluyendo algunas de las realidades no humanas presentes en el territorio) que se superponen en una pieza urbana relativamente periférica de una de las grandes metrópolis europeas.


FOTOGRAFÍAS

Magia posmoderna en Carabanchel. Comunidades subalternizadas, periferias urbanas y espacios globales es un proyecto realizado por Ergosfera como resultado de una residencia artística de investigación #Ey!MAD de un mes de duración, desarrollada en Carabanchel (Madrid) entre junio y julio de 2023 y organizada por #Ey!Studio con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E).


[ PÁGINA WEB DEL PROYECTO ]


CARTOGRAFÍAS

Sin comentarios

DESCENSO URBANÍSTICO DENDE A ETSAC / Sábado 7 de outubro a partir das 12:00 h

Este sábado 7 de outubro participaremos na Semana da Arquitectura 2023 cun novo DESCENSO URBANÍSTICO DENDE A ETSAC, un roteiro guiado e comentado xunto a Plácido Lizancos (director da ETSAC) que se desenvolverá a partir das 12:00 h con saída dende a entrada da E.T.S. de Arquitectura no Campus da Zapateira.

Trátase dunha actividade aberta ao público, de balde e sen necesidade de inscrición.

No seguinte mapa pódese consultar o percorrido aproximado deste ano (e tamén os das pasadas edicións):
* Os Descensos Urbanísticos dende a ETSAC son unha actividade divulgativa que se desenvolveu de forma anual entre 2014 e 2019 organizada polo grupo de investigación Galicia Cidade e Territorio (GCeT) da UDC, xa en colaboración con Ergosfera na sexta e última das edicións ata o parón derivado da pandemia.Sin comentarios

LAS CIUDADES Y SUS TESIS 1970-2020 / Exposición: 29-09-2023 no COAG / Encontro: 30-09-2023 na ETSAC

LAS CIUDADES Y SUS TESIS 1970-2020

Este venres 29, ás 19:30 h na Delegación da Coruña do COAG, inaugúrase a exposición Las ciudades y sus Tesis 1970-2020 e o sábado 30 pola mañá participaremos nun encontro coordinado por José González-Cebrián na biblioteca da ETSAC xunto a Enrique Seoane, Jorge Rodríguez e Cristina Botana cunha pequena presentación titulada “Que se pode investigar mentres non se fai unha tese sobre a cidade contemporánea?”.


LAS CIUDADES Y SUS TESIS 1970-2020

< PROGRAMA DAS XORNADAS >


Sin comentarios

COMUNIDADES Y PERIFERIAS / A Fonsagrada / 19-22 de setembro de 2023

COMUNIDADES Y PERIFERIAS

Este xoves 21 participaremos no seminario COMUNIDADES Y PERIFERIAS organizado polo DEPARQ na Fonsagrada (Lugo).

A nosa intervención, ás 19:00 h no salón de actos, consistirá na presentación dos resultados do proxecto Magia posmoderna en Carabanchel. Comunidades subalternizadas, periferias urbanas y espacios globales, desenvolvido desde xuño deste ano* grazas a unha residencia artística de investigación #Ey!MAD organizada por #Ey!Studio que nos permitiu facer traballo de campo durante un mes en Carabanchel (Madrid).

Moitas grazas a Federico López Silvestre e a Miguel Anxo Rodríguez pola organización e a invitación!

* Aínda non compartimos os materiais producidos como parte deste proxecto na nosa páxina web porque levounos moito máis tempo do previsto organizar toda a documentación recompilada durante ese mes de traballo de campo. Un proxecto que comezou tentando ser un pequeno avance na liña de investigación McDonald’s: o lugar fronte á metáfora, rematou sendo unha grande oportunidade para continuar a liña de traballo Degradación-Exterioridade-Emerxencia, así como para o estudo de moitos outros aspectos da cidade contemporánea en relación aos usos populares que acollen os territorios periféricos.


COMUNIDADES Y PERIFERIAS

< PROGRAMA DO SEMINARIO >


Sin comentarios

TEJER OTROS ENTRAMADOS CULTURALES / Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela / 24 de maio de 2023

Tejer otros entramados culturales

Este mércores 24, na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela, participaremos xunto ás xentes do FabCity Yucatán (México) e do VermisLab e Maker Faire Galicia no seminario TEJER OTROS ENTRAMADOS CULTURALES organizado pola rede YUCUNET. Inscrición libre, presencial e en liña.


Tejer otros entramados culturales

Ademais de participar na mesa redonda PARTICIPACIÓN, COCREACIÓN Y CIENCIA CIUDADANA, faremos unha pequena presentación dos proxectos Cousa de Elviña (2016), Co urbanismo nos talóns (2017-18) e Entre frontera y lugar: ¿cómo funcionan los límites del distrito de Usera? (2018-19).


< PROGRAMA DO SEMINARIO >


Sin comentarios

ESPACIOS GLOBALES, ¿REFUGIOS URBANOS? / Barcelona / 21, 22 y 25 de abril de 2023

Espacios globales, ¿refugios urbanos?


Esta semana estaremos en Barcelona desarrollando Espacios globales, ¿refugios urbanos?, unas jornadas de taller, reflexión y debate que se desarrollarán los días 21, 22 y 25 de abril como parte del programa +Model del Model – Festival de Arquitecturas de Barcelona 2023.

Toda la información sobre las jornadas (introducción, horarios, inscripciones, materiales previos, etc.) se puede consultar en esta página web.

* Más información sobre esta línea de investigación de Ergosfera, en la página web del proyecto McDonald’s: el lugar frente a la metáfora.


Sin comentarios

ROTEIRO POLA PEGADA MIGRATORIA NA CORUÑA / EuMIGS Winter Workshop / Martes 28 de febreiro de 2023

EuMIGS Winter Workshop


O próximo martes 28 de febreiro guiaremos un roteiro pola pegada migratoria na Coruña como parte das actividades do EuMIGS Winter Workshop, un encontro da rede europea de mestrados de migracións organizado polo Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria (MOPS) da Universidade da Coruña (UDC).

A asistencia é libre, con saída desde a rúa Barcelona xunto ao mercado das Conchiñas ás 19:30h, e os comentarios serán en inglés ao tratarse dun encontro internacional.


MAPA DO PERCORRIDO E DAS PARADAS DO ROTEIRO:Sin comentarios

XENTES, ESPAZOS E LUGARES: A CONSTRUCIÓN COLECTIVA DO HABITAR / Museo de Belas Artes da Coruña / 10, 17 e 24 de novembro de 2022

TERRITORIOS


O próximo xoves 10 de novembro participaremos xunto a Cristina Botana e Rurban na primeira sesión do seminario XEL – Xentes, Espazos e Lugares, organizado por Arquitectura Sen Fronteiras Galicia como parte do ProxectoTERRA e titulado nesta segunda edición A construción colectiva do habitar.

As tres sesións do seminario son de acceso aberto e se celebrarán os xoves 10, 17 e 24 de novembro a partir das 18:00h no Museo de Belas Artes da Coruña.

Toda a información sobre o seminario está dispoñible na páxina web do COAG.


Sin comentarios

CIDADE E PRÁCTICAS INFORMAIS NA TERCEIRA E NA CUARTA IDADE / Facultade de Socioloxía – UDC, 25/10/2022

TERRITORIOS


Este martes 25 de outubro participaremos no ciclo TERRITORIOS, organizado polo profesor e investigador Carlos Diz como parte do Mestrado en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria (MOPS) da UDC, cunha sesión titulada Cidade e prácticas informais na terceira e na cuarta idade na que presentaremos os avances da investigación sobre as prácticas urbanas autónomas ou informais das personas maiores (iniciada en 2020 como continuación do proxecto sobre as residencias de maiores na área urbana da Coruña).

A sesión é de acceso aberto e se desenvolverá na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña a partir das 16:00h.
Compartimos a continuación as imaxes empregadas na presentación. As da primeira parte se poden consultar na páxina web do proxecto sobre as residencias de maiores na área urbana da Coruña, e as da segunda son as seguintes:Visor das imaxes en galego / slideshare.net

Descarga das imaxes en galego / PDF / 105 MB


Visor de las imágenes en español / slideshare.net

Descarga de las imágenes en español / PDF / 105 MB


Sin comentarios

ROTEIRO COMENTADO POR ORTIGUEIRA / VII Xornadas de Bioconstrución / 18-09-2022

BIOCONSTRUCIÓN NO MEDIO URBANO


Este domingo 18 participaremos nas VII Xornadas de Bioconstrución organizadas por ESPIGA (Asociación Galega para a Bioconstrución) cun roteiro comentado por Ortigueira (entre as 11:40h e as 14:00h).

Durante o percorrido do roteiro comentaremos varias pezas, formas e procesos urbanos representativos dalgúns dos debates sobre a urbanidade galega contemporánea: as estradas-rúa, os tecidos urbanos de edificación descontinua ou os usos informais do abandonado (polos usos formais) desde unha perspectiva optimista sobre o que hai, é dicir, sen desbotar de partida a posibilidade da aparición do sublime nun esquelo estrutural, unha pasarela sobre a vía do tren ou o aparcadoiro do Gadis.

As xornadas son de balde pero é preciso a inscrición previa, aquí.
ACTUALIZACIÓN   |   19-09-2022


IMAXES do roteiro   |   Instagram


MAPA do roteiro   |   Google MapsSin comentarios

Otros ritmos en la ciudad: prácticas urbanas autónomas o informales de las personas mayores / IV DES-ADARVE / 13-09-2022 / Real Casa de la Misericordia (Tudela)

Otros ritmos en la ciudad: prácticas urbanas autónomas o informales de las personas mayores


El próximo martes 13 de septiembre, a las 18:00h en la Real Casa de la Misericordia (Tudela), participaremos en el IV Certamen de Arte Efímero de Tudela Des-Adarve con una presentación titulada “Otros ritmos en la ciudad: prácticas urbanas autónomas o informales de las personas mayores”, una continuación del trabajo compartido el año pasado en el encuentro Pensar, habitar, subverter. As persoas maiores e a cidade, así como del proyecto As residencias de maiores na área urbana da Coruña (2020-2021).


INTRODUCCIÓN:

Las actividades urbanas al margen de las lógicas del estado y del mercado no son una cuestión vinculada exclusivamente a la juventud, la precariedad o el posicionamiento político antisistema, sino fugas que atraviesan a las sociedades y que cada colectivo generacional, cultural o de clase puede interpretar y desarrollar a su manera. A partir del estudio de una serie de casos muy populares (como sentarse en la entrada de la casa, reunirse en la marquesina del bus, mirar obras, alimentar y cuidar animales liminares o cultivar huertas), así como de otros más singulares, pero igualmente significativos, esta presentación será una introducción a las prácticas urbanas autónomas o informales de las personas mayores: a sus formas de materializarse, a los debates y conceptos con los que dialogan y a sus impactos en la riqueza de la vida urbana contemporánea.


Sin comentarios

Sesión de ARQUITECTURA EN CORTO sobre BENIDORM / 07-07-2022 / Fundación Luis Seoane (A Coruña)

La cara más sostenible de Benidorm


El próximo jueves 7 de julio, a las 19:00h en la Fundación Luis Seoane (A Coruña), participaremos en una sesión de Arquitectura en Corto en la que se proyectarán dos cortometrajes ambientados y dedicados a Benidorm: “Aliens” (Jiajie Yu Yan, 2017) y “Benidorm” (Diana Kunst y Bruno Galán, 2017).

Tras la proyección, participaremos en una conversación y debate abierto titulado “La cara más sostenible de Benidorm”, en el que hablaremos sobre algunas de las condiciones urbanas y urbanísticas que hacen tan singular a esta ciudad.

La entrada al encuentro es gratuita, pero es necesaria inscripción previa, aquí.


Sin comentarios

ARQUITECTURA SITUADA Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS PARA LA NEW EUROPEAN BAUHAUS / 09-06-2022 (19:00h) / Auditorio COAM (Madrid)

Arquitectura situada y prácticas artísticas para la New European Bauhaus


El próximo jueves 9 de junio participaremos en el encuentro Arquitectura situada y prácticas artísticas para la New European Bauhaus, uno de los eventos paralelos del Festival de la Nueva Bauhaus Europea organizado por Intermediae / Matadero Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Junto a Estelle Jullian, Carmen Haro, Natalia Balseiro y Zoe López Mediero, debatiremos sobre metodologías y prácticas de intervención urbana en la línea de las directrices de la Nueva Bauhaus Europea, un nuevo programa de la Unión Europea del que se está hablando mucho últimamente (entre otras cosas, porque va a implicar la aparición de importantes posibilidades de financiación para proyectos de todo tipo), pero en el que aún está por definir qué significarán exactamente y cómo se implementarán y evaluarán sus tres conceptos u objetivos base de “sostenibilidad, estética e inclusión”.

Teniendo en cuenta la imprevisibilidad de las políticas de la Unión Europea, quizás en este momento inicial aún se pueda trabajar para que este nuevo programa no siga la misma deriva que parecen estar llevando los Fondos Next Generation en general, sino que implique nuevas oportunidades para la investigación y la intervención urbana en términos democráticos, de interés público y con la concurrencia de los sectores independientes de las lógicas de las grandes empresas.

Además del interés del tema y de que siempre es un placer participar en foros de debate con gente admirada, estamos muy contentos porque desde la organización nos han pedido que nuestra intervención inicial sea una breve introducción a dos trabajos que no hemos tenido muchas oportunidades para contar hasta ahora (y es un lujo poder dedicarle tiempo a revisar los proyectos pasados unos años):

– Por una parte, el proceso para la reorganización del municipio de A Coruña en distritos, realizada entre 2015 y 2016 para el Ayuntamiento de A Coruña.

– Y por otra parte, el proyecto Entre frontera y lugar: ¿cómo funcionan los límites del distrito de Usera?, desarrollado entre 2018 y 2019 como parte del programa Mirador Usera de Intermediae / Matadero Madrid.
ACTUALIZACIÓN   |   13-06-2022

– VÍDEO DEL ENCUENTRO:


Sin comentarios

Página siguiente »