site

PENSAR, HABITAR, SUBVERTER. AS PERSOAS MAIORES E A CIDADE / Facultade de Socioloxía – UDC, 13/10/2021

Encontros MOPS - Ergosfera


Este mércores 13 de outubro, a partir das 16:30h na sala 1.2 da Facultade de Socioloxía da UDC, desenvolveremos o seminario PENSAR, HABITAR, SUBVERTER. AS PERSOAS MAIORES E A CIDADE, unha actividade de acceso aberto na que se tratarán dúas cuestións urbanas moi concretas sobre a relación entre as persoas maiores e a cidade:

  • Na primeira parte, se explicará o proxecto de investigación sobre as residencias de maiores na área urbana da Coruña que comezamos durante a crise da COVID-19, unha análise desde a perspectiva urbana do modelo de residencias que se ten desenvolvido nas últimas décadas.

  • E na segunda parte, introduciremos unha análise inicial sobre as prácticas urbanas autónomas ou informais das persoas maiores centrada en cinco casos moi populares: sentarse na entrada da casa, reunirse na marquesiña do bus, mirar obras, alimentar e coidar animais liminares e cultivar hortas.

O seminario forma parte da materia Cambios Sociodemográficos e Territoriais do Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria (MOPS) da Universidade da Coruña e está organizado polo profesor Carlos Diz, ao que lle agradecemos moito a invitación.
A sesión non quedou documentada, pero compartimos a continuación as imaxes empregadas. As da primeira parte se poden consultar na páxina web do proxecto sobre as residencias de maiores na área urbana da Coruña, e as da segunda son as seguintes:


Descarga das imaxes / PDF / 58 MB


Sin comentarios

sola_s + CUIDADOS / Madrid, 02-10-2021

SOLA_S+CUIDADOS

sola_s + CUIDADOS

Este sábado 2 de octubre participaremos en el evento sola_s + CUIDADOS dentro del Primer Congreso Internacional Feminista de Arquitectura y Cuidados que se celebrará en la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. En concreto, participaremos en la conversación MODELOS HABITACIONALES Y DERECHOS DE LAS SOLAS entre las 11:10h y las 12:40h.


Sin comentarios

DEREITO Á CIDADE / Roteiro polo barrio das Atochas

ROTEIRO-DEREITO-A-CIDADE


Cal é o papel urbanístico do Estado na Coruña? Que dinámicas urbanas promove o PXOM? É posible a autoxestión de espazos e centros sociais? Como están a funcionar os soares e edificacións sen usos formais?

Este sábado 25 de setembro imos de roteiro polo barrio das Atochas para falar destes e doutros temas de actualidade xunto a Refuxios da Memoria e a Clínica de Casas (UDC).


Mapa do percorrido, das paradas e dos temas que se comentarán durante o roteiro:

POST-ROTEIRO:


En decembro de 2021, publicouse o artigo «Un roteiro polo barrio das Atochas na Coruña: cuestións urbanas arredor do dereito á cidade», unha achega ao libro Dereito á cidade: faladoiros e obradoiro de aprendizaxe-servizo, coordinado por Clínica de Casas (Hilda Cuba, Cristina Botana, Plácido Lizancos), GAM de vivenda da Coruña e Refuxios da Memoria.

O libro pódese descargar no RUC da Universidade da Coruña e a nosa achega (páxs. 16-36) é unha recompilación ampliada das notas realizadas para o roteiro polo barrio das Atochas desenvolvido o 25 de setembro: unha introdución a unha serie de elementos urbanos moi diversos a través dos cales se tratan diferentes aspectos do que sexa ou poida ser o «dereito á cidade» no século XXI.

Como parte do artigo, tamén se publicou un mapa do roteiro onde se representan o seu percorrido, as paradas realizadas e os temas comentados en cada unha delas:


ROTEIRO-AS-ATOCHAS-DEREITO-A-CIDADE

Mapa en JPG (6 MB)  /  Mapa en PDF (17,7 MB)


Sin comentarios

OMNIA SUNT COMMUNIA / Taller en el BiArch (Bari International Archifestival) / 15-19 de septiembre de 2021

OMNIA SUN COMMUNIA


Del 15 al 18 de septiembre participaremos junto a La Scuola Open Source y Armata Brancaleone / ExpostModerno en el taller OMNIA SUNT COMMUNIA, organizado como parte del BiArch – Bari International Archifestival y que tiene como objetivo la elaboración de un documento estratégico para revisar la normativa de bienes de comunes del Ayuntamiento de Bari.

Como introducción al tema de los comunes, aquí se pueden consultar los materiales que produjimos para el proyecto EL MUNDO DE LOS COMUNES. CONTEXTO PARA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COMUNES URBANOS, realizado en 2019-2020 como parte de la exposición Ciudad de los Comunes, comisariada por Todo por la praxis y diseñada por Enorme Studio en el Instituto Do It Yourself (Madrid).

Agradecemos mucho la invitación, especialmente a Alessandro Cariello, y, sobre todo, la disposición del Comune di Bari para utilizar este tipo de macro-festivales de arquitectura para abrir foros de pensamiento y trabajo sobre cuestiones reales con incidencia en la vida urbana. Ojalá el Ayuntamiento de A Coruña tuviera la misma ambición y valentía para abrir foros públicos de evaluación y modificación de las normativas municipales.

El tema de los comunes urbanos y su reconocimiento está bastante más avanzado en Italia que en España, al menos a nivel institucional y legislativo, por lo que iremos básicamente a aprender de su experiencia junto a investigadorxs y participantes en los procesos de Bari, Nápoles o Turín.

Como muestra de esa distancia entre el tratamiento de los bienes comunes urbanos en Italia y en España, compartimos dos documentos del Ayuntamiento de Bari, un municipio un poco más grande, pero perfectamente comparable al de A Coruña. El primero es la normativa sobre la que trabajaremos en el taller: el Reglamento de colaboración entre la ciudadanía y la administración para el cuidado y la regeneración de los bienes comunes urbanos (Ayuntamiento de Bari, 2015). Y el segundo es una convocatoria pública más reciente: el Aviso público para la regeneración creativa de áreas abandonadas (Ayuntamiento de Bari, 2019).

Por último, es necesario mencionar que todo el proceso de reconocimiento de los bienes comunes y de la autogestión ciudadana en Italia se inicia en 2001 con la modificación del artículo 118 de la Constitución de la República Italiana, en el que se introduce un último párrafo que establece el principio de subsidiariedad para el desarrollo de actividades de interés general:

    Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

    (El Estado, las Regiones, las Urbes metropolitanas, las Provincias y Municipios fomentarán la iniciativa autónoma de los ciudadanos, individualmente o asociados, para el desarrollo de actividades de interés general, conforme al principio de subsidiariedad.)
MATERIALES


>>> Hilo de Twitter con algunas notas y materiales sobre el taller.

>>> Omnia Sunt Communia / Report (La Scuola Open Source).

>>> Imágenes de la presentación final del taller (Teatro Margherita, 19/09/2021).

>>> Documento final del taller.


Sin comentarios

DEREITO Á CIDADE / Faladoiros e obradoiro de aprendizaxe-servizo

DEREITO-A-CIDADE

Sin comentarios

AGRELA / Obradoiro de exploración urbana

AGRELA


Obradoiro desenvolvido entre xuño e xullo de 2021 como parte do programa Nocturnia impulsado pola Concellería de Igualdade, Benestar Social e Participación Cidadá do Concello da Coruña

Na páxina web do proxecto pódense consultar os materiais producidos durante o desenvolvemento do obradoiro, principalmente, un conxunto de imaxes e un mapa sobre o presente urbano do barrio da Agrela.


Sin comentarios

Roteiro CAMIÑO NEGRO / A Coruña, 22-05-2021

ROTEIRO-CAMIÑO-NEGROComo parte das actividades da exposición CAMIÑO NEGRO de Damián Ucieda (comisariada por Juan de Nieves e que pode ser visitada en NORMAL ata o 25 de xuño de 2021), o próximo sábado 22 de maio guiaremos un roteiro comentado polo trazado do oleoduto que atravesa a cidade desde o peirao petroleiro ata a refinería da Coruña.>>> INSCRICIÓNS <<<

INTRODUCIÓN:


O poliduto que conecta desde 1964 o peirao petroleiro coa refinería da Coruña xerou unha franxa lineal de espazo libre que atravesa diferentes barrios e condicións urbanas ao longo dos 5,3 km nos que transcorre pola cidade: ámbitos de bordo non consolidados, tecidos residenciais do século XX, áreas industriais e terciarias, núcleos de orixe rural e grandes infraestruturas de comunicación.

Durante o percorrido do roteiro, comentaránse as distintas situacións urbanas visitadas, prestando especial atención aos usos formais e informais que acolle na actualidade ou que acolleu no pasado, así como aos tipos de espazos que se crean sobre o poliduto a partir do diálogo e grao de integración coa súa contorna urbana inmediata e coa súa posición xeográfica e metropolitana.

A hipótese principal que guiará o roteiro é que camiñaremos por un espazo urbano contemporáneo e verdadeiramente excepcional, un lugar que cumpre coñecer fondamente antes de formular ideas para a súa futura transformación cando o poliduto deixe de estar en funcionamento.

Así, a idea base coa que percorreremos os espazos urbanos sobre o oleoduto é que «o baleiro na metrópole non está baleiro»1, senón que é descampado ou terrain vague2 onde certos usos informais poden atopar lugar e onde a expectativa da sorpresa e do impensable non está cancelada polo deseño urbano; é xerador de distancias interesantes3 que modifican as condicións urbanas e as posibilidades de uso das súas contornas; é terceira paisaxe4 que funciona como refuxio da biodiversidade; é dispositivo inacabado5 onde cada acción humana é o único que da sentido ao lugar e onde as posibilidades de territorialización cidadá non están delimitadas de antemán; e é tamén un espazo de memoria, neste caso xa desde a súa propia traza, pois está determinada pola forma urbana da Coruña a principios dos anos 60 cando se planifica o poliduto, adaptándose e facéndo hoxe visibles, por exemplo, os límites de núcleos xa desaparecidos como Agrela ou Ponte da Pedra.

A interpretación que se faga desde a técnica do desexo popular de reconvertir este espazo nun grande eixo verde, público e peonil que atravese a cidade (como fai actualmente no Barrio das Flores) ten que partir do recoñecemento da riqueza que aporta a diversidade de condicións urbanas xeradas por cada un dos tramos que se teñen conformado ata a actualidade. É preciso imaxinar a súa reconexión lonxitudinal, pero atendendo a unha noción de baleiro en positivo, sen pretender urbanizar, integrar ou homoxeneizar todo o seu trazado como parecen ditar as lóxicas hexemónicas nestes casos, principalmente, hoxe en día, aquelas representadas polo modelo highline (como o de París, o de Nova York ou, nun futuro próximo, o de Londres).

Con todo o éxito popular e as virtudes urbanas do paseo marítimo da Coruña, nesta ocasión non parece razonable arrasar de novo coa diversidade de formas nas que unha liña se pode atopar coa cidade. Fronte á aposta directa pola dulcificación ou a “humanización” total, a singularidade deste espazo esixe unha descrición da urbanidade dos seus tramos e das esquinas que xera no seu contacto coa metrópole e, a partir de ahí, estudar e debater que grao de conectividade e accesibilidade debe asegurar o seu percorrido.

«Onde non hai nada, todo é posible. Onde hai arquitectura, nada (máis) é posible» (Rem Koolhaas, 1985). A maxia do oleoduto, como é coñecido popularmente, é que en varios dos seus tramos e en diferentes graos segundo as condicións urbanas de cada un deles, permite atravesar a cidade desde fóra da cidade. Entre outras cousas, este roteiro intentará abrir a posibilidade de desexar a conservación e a intensificación desta radicalidade.1 Rem Koolhaas (Imagining Nothingness, 1985).
2 Ignasi de Solá-Morales (Terrain vague, 1995).
3 Manuel de Solá-Morales (Territorios sin modelo, 1995).
4 Gilles Clément (Manifiesto del Tercer paisaje, 2004).
5 Margarita Padilla (Politizaciones en el ciberespacio, 2011) e Amador Fernández-Savater (El 15-M y la crisis de la cultura consensual en España, 2012).


POST-ROTEIRO:

 

– NOVA sobre o roteiro redactada por Gemma Malvido e publicada no xornal La Opinión A Coruña o 23 de maio de 2021:

Los espacios que deja el poliducto

Los tubos que unen la refinería con el muelle petrolero recorren la ciudad y, en sus márgenes, se generan lugares de convivencia como huertas, colonias felinas y pastos

NOVA-ROTEIRO-CAMIÑO-NEGRO– VÍDEO-RESUMO do roteiro realizado pola Fundación María José Jove (imaxes e cortes de audio das partes unicamente descritivas, polo que se recomenda botar unha ollada ao texto de introdución para complementar a información contida no vídeo):
– COMENTARIOS en Twitter dalgunhas das persoas participantes:

OUTROS:


– Fío de Twitter sobre un posible erro na identificación do oleoduto no PXOM da Coruña de 2013:Sin comentarios

AS RESIDENCIAS DE MAIORES NA ÁREA URBANA DA CORUÑA

Desde o 1 de abril deste ano estamos a desenvolver un proxecto de investigación sobre as residencias de maiores na área urbana da Coruña. Todos os materiais producidos como parte deste traballo se poden consultar na páxina web do proxecto, aquí.

As residencias de maiores na área urbana da Coruña

Sin comentarios

El mundo de los comunes. Contexto para una investigación sobre los comunes urbanos

Durante los últimos meses hemos estado colaborando en un proyecto de investigación sobre los comunes urbanos desarrollado por el Instituto Do It Yourself y cuya primera fase se materializó en la exposición CIUDAD DE LOS COMUNES, comisariada por Todo por la praxis, diseñada por Enorme Studio e instalada en el IDYS (Madrid) entre el 12 de diciembre de 2019 y el 12 de febrero de 2020.

Uno de los materiales elaborados para el proyecto es esta línea del tiempo, un documento de trabajo concebido inicialmente para contextualizar el estado del debate en torno a los comunes en el momento en el que surgen los diez casos recogidos en la exposición, pero que finalmente se convirtió en una selección un poco más elaborada de “hitos”, bibliografía, organizaciones y otras cuestiones relevantes o significativas en torno al estudio de los comunes.


linea_tiempo_comunes_480px

Más información, visualización y descargas, aquí.


Sin comentarios

CIUDAD DE LOS COMUNES / Inauguración de la exposición y mesa de debate / Jueves 12-12-2019, IDYS (Madrid)

 DEBATE_CIUDAD_COMUNES_BLOG


Este jueves 12 de diciembre se inaugura en el Instituto Do It Yourself (Madrid) la exposición CIUDAD DE LOS COMUNES, comisariada por Todo por la praxis y diseñada por Enorme Studio.

La exposición, que gira en torno a diez experiencias desarrolladas en Europa y Sudamérica en la última década, es el resultado de la primera fase de un proyecto de investigación sobre los comunes urbanos en el que hemos estado colaborando durante los últimos meses.

Como parte de la inauguración, el mismo jueves a partir de las 17:30h participaremos en una mesa de debate junto a Gabriella Riccio del Institute of Radical Imagination y participante en la experiencia de L’Asilo en Nápoles, y a Pablo García Bachiller del Laboratorio de Cuidados Urbanos y participante en La Ingobernable de Madrid.


Sin comentarios

Entre frontera y lugar: ¿cómo funcionan los límites del distrito de Usera?
en ECONAUTAS – SINTONIZANDO EL CAMBIO
(30-11-2019, Matadero Madrid)

cartel_econautas_madrid


El próximo sábado 30 de diciembre participaremos en Econautas – Sintonizando el cambio, un encuentro público (físico y radiofónico) en Matadero Madrid en el que, junto a otros interesantísimos trabajos realizados últimamente en el programa Miradores de Usera y Arganzuela, presentaremos una pequeña publicación sobre el proyecto Entre frontera y lugar: ¿cómo funcionan los límites del distrito de Usera? desarrollado desde julio de 2018.


Sin comentarios

Cartografía do contexto urbano do Campanario e pequeno texto sobre o seu futuro urbanístico (unha aportación ao obradoiro de aprendizaxe-servizo Arquitecturas Ambulatorias)

Compartimos a nosa pequena aportación ao traballo colectivo desenvolvido estes dous últimos meses en Arquitecturas Ambulatorias, o fantástico obradoiro de aprendizaxe-servizo co barrio do Campanario promovido e coordinado por Cristina Botana e Rocío Botana coa axuda da OCV da Universidade da Coruña.

Os resultados e as contribucións das persoas participantes no obradoiro quedaron recompilados nunha publicación dispoñible no Repositorio da Universidade da Coruña: Botana, Cristina e Botana, Rocío (coords.). Arquitecturas Ambulatorias: obradoiro de aprendizaxe-servizo co barrio de Campanario. A Coruña: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2019.

Pola nosa parte, ademais do acompañamento nun roteiro polo ámbito e unha pequena sesión de introdución aos temas urbanos e urbanísticos que están a definir o futuro do Campanario, a nosa aportación consistiu en:

 

– Unha cartografía do contexto urbano do barrio do Campanario, en tamaño A1 e descargable en formato imaxe (JPG / 24,5 MB) ou en formato vectorial, por capas e editable en calquera programa de debuxo para que se poida seguir traballando nela (PDF / 71,5 MB):


Contexto urbano do Campanario - Ergosfera (2019) - Blog

[ JPG / A1 / 24,5 MB ]            [ PDF / A1 / 71,5 MB ]


– Un pequeno texto sobre o futuro urbanístico do territorio onde se sitúa o barrio do Campanario:

 

O Campanario e a cidade. Sempre máis interesantes.

Ergosfera, outubro de 2019


Unha vez máis, parece que comezan os movementos para o desenvolvemento dos plans urbanísticos na zona do Portiño, O Campanario e San Pedro de Visma.

En termos sociais e políticos, o único escenario xusto e razoable é que as veciñanzas afectadas teñan a posibilidade de participar no seu deseño e decidir o seu futuro: ben permanecer nos seus barrios, por suposto urbanizados e mellorados tras décadas de abandono municipal e paralización urbanística, así como coas vivendas precarias transformadas ou rehabilitadas; ben quedarse no ámbito, pero nunhas novas vivendas como fórmula de realoxo definitivo; ou ben calquera outra solución compensatoria ou habitacional coa que estean de acordo.

Desde a perspectiva urbanística e do interese xeral para A Coruña, non todas estas posibilidades son igual de desexables: o mellor para a cidade é que a gran maioría dos lugares e edificacións que conforman o ámbito permanezan onde están na actualidade, é dicir, que sexa o planeamento o que configure un proxecto urbano inclusivo. Non só porque non hai ningunha razón técnica para eliminar todo o que acontece nun territorio de medio millón de metros cadrados e xa habitado, senón porque en termos de singularidade urbana e arquitectónica, acolle como mínimo tres pezas cuns valores formais e históricos de grande interese patrimonial e completamente desprotexidas polo PXOM: o barrio do Campanario, as casetas de pescadores do Portiño e o conxunto de vivendas e camiños da Pedra da Barca e Resíos.

Se se pensa no futuro deste territorio, que sería un mundo interesante?

Sería un no que un gran corredor verde a media ladeira conecta os parques do Monte de San Pedro e Bens atravesando un barrio coa intensidade de vida de rúa, a historia, a escala e a composición formal do Campanario; un no que se pode pasar pola Pedra da Barca e Resíos por ese marabilloso trazado curvilíneo do camiño orixinal ao monte de San Pedro; un no que se pode sentir a vertixe de enfrontarse á paisaxe costeira desde o camiño peonil que dá forma á escala humana radical das casetas de pescadores do Portiño; un no que o val de Visma e algúns dos descampados da zona son mantidos como espazos de reserva funcional e produtiva, polo que poida pasar no futuro coas nosas necesidades e aspiracións ecolóxicas; un no que a gran maioría dos tecidos e construcións que hoxe compoñen o ámbito conforman xunto ás novas pezas un territorio rico e diverso en tipoloxías arquitectónicas, experiencias urbanas e memorias populares; un no que eses novos elementos son introducidos dun xeito progresivo, desbotando os tempos invasivos da práctica urbanística convencional e priorizando a resolución das carencias en termos do dereito á cidade das veciñanzas actuais, por exemplo, rompendo o seu illamento mediante conexións cos Rosales e San Pedro de Visma dun xeito digno e decididamente urbano.

Porque é bo para as persoas que habitan o ámbito na actualidade, se o seu desexo é quedarse e mellorar ás súas condicións de vida. Porque é bo para as veciñanzas dos futuros desenvolvementos, que chegarán a unha zona con actividade urbana desde o primeiro minuto, cunha rede de cotianidade xa tecida e con cousas e lugares con nome. E porque é bo para o interese xeral da cidade, que expandirá o dominio da súa urbanidade nun territorio que, sen dúbida, pode ser aínda máis interesante.


Sin comentarios

Sesión de ARQUITECTURA EN CORTO sobre BENIDORM (12-11-2019, Madrid)

arquitectura_en_corto

El próximo martes 12 de noviembre participaremos en una sesión de Arquitectura en Corto en la que se proyectará “Aliens” (Jiajie Yu Yan, 2017), un corto ambientado y dedicado a Benidorm tras el que habrá un debate abierto, titulado “Benidorm, la ciudad que fascina en el extranjero”, en el que hablaremos sobre las singulares condiciones urbanas y urbanísticas de la ciudad.

El evento se desarrollará en Roca Madrid Gallery y la entrada es gratuita.

Inscripciones y más información aquí.

Actualización del post (16/11/2019):

>>> Fotografías de la sesión Aliens – Benidorm, la ciudad que fascina en el extranjero

>>> Audio de la sesión Aliens – Benidorm, la ciudad que fascina en el extranjero


Sin comentarios

ARQUITECTURAS AMBULATORIAS. Obradoiro de aprendizaxe-servizo co barrio do Campanario (A Coruña) /// Setembro – Outubro de 2019

arquitecturas_ambulatorias

As próximas semanas participaremos neste interesantísimo obradoiro de aprendizaxe-servizo co barrio do Campanario: o venres 20 de setembro a partir das 12:00h acompañaremos un roteiro pola súa contorna e o xoves 24 de outubro faremos unha introdución á súa urbanidade actual e aos seus posibles futuros urbanísticos e participaremos nos traballos e debates das conclusións do obradoiro.

Aínda está aberto o prazo de inscrición, que se pode facer desde aquí. E toda a información sobre o obradoiro pódese consultar aquí.

O percorrido do roteiro, duns 5 km e unhas dúas horas e media de duración, será o seguinte:ACTUALIZACIÓNS POSTERIORES DO POST:

>>> Nova en La Opinión A Coruña: “Hablar antes de hacer en O Portiño” (18-09-2019).

>>> Algunhas fotografías do roteiro: Post do obradoiro (20-09-2019).

>>> Nova en O Salto Galiza: “Arquitecturas ambulatorias: pensar a cidade para todos os barrios” (02-10-2019).


Sin comentarios

DO DESCAMPADO Á BURBULLA DO ALUGUEIRO: OUTRAS ARQUITECTURAS E URBANISMOS NA CIDADE CONTEMPORÁNEA /// Curso de 30h na NORMAL-UDC /// Setembro – Decembro de 2019

imx_blog

Nos próximos meses impartiremos un curso en NORMAL? (o espazo de intervención cultural da Universidade da Coruña) titulado “Do descampado á burbulla do alugueiro: outras arquitecturas e urbanismos na cidade contemporánea”.

O curso terá unha duración de 30 horas e se desenvolverá nunha aula de NORMAL (Campus Universitario de Riazor) os mércores de 19:00 a 21:00h entre o 25 de setembro e o 18 de decembro.

Toda a INFORMACIÓN sobre o curso (introdución, estrutura, contidos e obxectivos) se pode consultar nesta web.

O prazo de INSCRICIÓN está aberto ata o 13 de setembro e pode facerse desde a web da Área de Cultura da UDC.


Sin comentarios

XII Encuentro de Arquitecturas Colectivas
#AACC_MALLORCA
25 – 29 de septiembre de 2019

aacc_mallorca

Toda la información e inscripciones en la web de Arquitecturas Colectivas.


Sin comentarios

6º DESCENSO URBANÍSTICO dende a ETSAC /
Urbanizacións, dotacións privadas e outras cousas periféricas entre A Zapateira, Uxes e Feáns /
Venres 19 de xullo de 2019

VI_DESCENSO_URBANISTICO_2019


Este venres 19 de xullo desenvolverase o 6º Descenso Urbanístico desde a ETSAC.

A saída será desde o edificio de Departamentos ás 10:00h, e desta volta o roteiro dirixirase cara o suroeste da escola atravesando os territorios da Zapateira, Uxes e Feáns, polo que visitaremos un bo número de urbanizacións residenciais e dotacións privadas (principalmente colexios, residencias e clubs, mais tamén outros servizos de ocio e deporte), así como outras pezas periféricas singulares (desde miradoiros ou cortalumes espectaculares ata lugares famosos polas raves informais que acollían).

A inscrición no roteiro é gratuíta, pero as prazas son limitadas.

Para inscribirse só é preciso enviar un correo electrónico co nome completo á dirección: cidadeterritorio@udc.es

Debido ás poucas cafeterías e restaurantes existentes nos territorios atravesados este ano, o percorrido definitivo e as paradas de descanso e comida non están pechadas previamente como nas edicións anteriores, polo que se decidirán colectivamente durante o roteiro. O único que fai falta traer é calzado adecuado tendo en conta que hai varios tramos de camiños polo monte.

Na seguinte cartografía pódese consultar o percorrido aproximado deste ano (e tamén os das pasadas edicións):Máis información na web: cidadeterritorio.wordpress.com


Sin comentarios

«#Benidorm» y «Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo» en ENSAYO Y ERROR BENIDORM (Editorial Barrett, 2019)

Hace unos días se publicó Ensayo y error Benidorm, un libro editado por la Editorial Barrett que recopila veinte pequeños textos y otros documentos sobre Benidorm. Veinte visiones que, desde diferentes perspectivas (la arquitectura, el urbanismo, el cine, la literatura, la música, la hostelería, el periodismo, la fotografía o el diseño), conforman una herramienta para ampliar, matizar o rebatir algunas de las ideas colectivas más o menos consensuales que dominan hoy en día el debate sobre esta ciudad tan singular.

Agradecemos a Manuel Burraco y a Zacarías Lara de la Editorial Barrett que hayan contado con nuestra participación en un libro que seguro que les dará alegrías. Dejamos por aquí algunas noticias que están saliendo estas semanas sobre la publicación:


portada_ensayo_y_(error)_benidorm


Nuestra aportación consistió en dos pequeños documentos. Por una parte, el texto «#Benidorm», ya publicado anteriormente en Kulturtopías: imaginarios para las culturas comunitarias (Ayuntamiento de Zaragoza, 2018), y que no es más que una introducción al caso Benidorm desde la perspectiva cultural, en realidad, una recopilación de notas sobre la presentación «¿Laboratorio cultural? Benidorm» (Lugo, 2017).

Y por otra parte, tres imágenes tituladas «Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo», una serie de fragmentos de una cartografía realizada para la presentación «Turismo parece, ciudad es. Benidorm» (A Coruña, 2017) en donde se representan los espacios no residenciales del ensanche de la playa de Levante (un simple borrado directo de las torres y bloques sobre la fotografía oblicua del ámbito).

Compartimos a continuación las imágenes publicadas y un pequeño texto que podría haberlas acompañado:

 

Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo

Ergosfera, junio de 2019


benidorm_no_residencial_1_480px

Ensanche de la playa de Levante  |  Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo #1  |  Ergosfera (2017)


La imagen mediática de Benidorm es sin duda la de un conjunto desordenado de cientos de torres y bloques de apartamentos y hoteles junto a la playa. Sin embargo, además de estos espacios privados residenciales, la riqueza y singularidad urbana y urbanística de algunos de sus barrios, como el ensanche de la playa de Levante, se basa precisamente en la combinación de estas tipologías con otros elementos. Piezas imperceptibles desde la lógica del teleobjetivo (que tiende a invisibilizar la relevante separación entre los edificios y todo lo que ocurre a su alrededor) y que materializan tres grados de privacidad complementarios y de igual importancia en términos urbanos:

  • Los espacios privados de uso colectivo. Principalmente espacios libres (superficies estanciales -verdes o pavimentadas-, piscinas y pistas deportivas), áreas de aparcamiento y otras edificaciones e instalaciones auxiliares. Todos estos elementos introducen la gran búsqueda moderna de lo colectivo en lo residencial, pero de una forma en la que, al ser siempre parte perceptivamente de la ciudad, evitan los problemas de aislamiento voluntario del modo gueto de riqueza tan común en las nuevas periferias metropolitanas o en los núcleos turísticos del modelo resort cerrado.
  • Los espacios privados de acceso público. Principalmente las bandejas comerciales y la ocupación de los famosos “retranqueos” que conforman los límites difusos y polifuncionales de las calles, otras edificaciones en las parcelas de uso terciario y todo un conjunto de espacios libres que expanden y hacen red con los espacios de titularidad pública: desde parcelas abiertas de forma permanente o temporal por la situación de negocios en su interior, hasta complejos de plazas, pasos peatonales, galerías comerciales interiores y otros espacios libres que en ocasiones se configuran como auténticos simulacros de espacio público.
  • Los espacios públicos. Principalmente las calles, sus aceras y algún pequeño ensanchamiento, pero también lugares como la plaza de la Hispanidad, las calles peatonales estructurales de conexión con el borde costero, las peatonalizadas por acción directa (como un tramo de la calle de Girona) y el gran conjunto del paseo marítimo y la playa de Levante como centro urbano 24/7. Aunque el plan urbanístico que dio forma al barrio desde 1956 no reservó espacios para equipamientos ni zonas verdes, la continuidad e intensidad de la actividad en la calle-corredor-bazar y el complemento que implica la malla de vías peatonales se convirtieron en uno de los grandes atractivos del barrio más allá de la centralidad que representa la línea costera y la lógica turística sol-y-playa.


benidorm_no_residencial_2_480px

Ensanche de la playa de Levante  |  Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo #2  |  Ergosfera (2017)


La composición de un tejido urbano que combina la calle-corredor-bazar, la alta densidad residencial materializada en forma de rascacielos y los espacios colectivos interiores en cada unidad funcional (de una forma que implica además unas condiciones ambientales óptimas para cada uno de estos elementos) es quizás la gran aportación de Benidorm a la historia urbana.

Desde el campo del urbanismo hay dos cuestiones fundamentales a destacar. Por una parte, el hecho de que de alguna forma es un caso de legitimación del presente: a pocos lugares se va y se vuelve continuamente para experimentar voluntariamente los productos y formas urbanas de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. A parte de por las playas o el micro-clima, a Benidorm se va a vivir la ciudad. Una ciudad del presente a la que no le hace falta recurrir a las bondades de la historia o el patrimonio urbano para ser atractiva.

Por otra parte, Benidorm también representa una cierta legitimación del propio urbanismo, desde dos perspectivas: a) porque en tiempos de gran cuestionamiento teórico, aquí se presenta como una herramienta útil e ilusionante que fue capaz de ensamblarse con otras racionalidades: una planificación urbanística pionera superpuso una cuadrícula y las formas tipológicas modernas sin borrar el orden agrícola del sustrato catastral preindustrial y ha sido capaz de acoger procesos informales y paralegales, en especial, la ocupación de los “retranqueos”, que han acabado teniendo una influencia fundamental en su urbanidad actual; y b) porque implica la recuperación de varias tipologías arquitectónicas a las que normalmente les cuesta no suponer un problema para la ciudad: la torre, el espacio colectivo y el espacio privado de acceso público como elementos que en una determinada combinación son capaces de producir una urbanidad singular y deseable haciendo máquina con lo público de una forma muy natural.

El ensanche de la playa de Levante es un ámbito donde las edificaciones en altura explican el cómo del tejido urbano, pero para poder explicar el qué, la potencia de su vitalidad y de sus condiciones ambientales, su urbanidad, es necesario bajar la mirada al complejo mundo que se desarrolla en las bases de los famosos rascacielos.


benidorm_no_residencial_3_480px

Ensanche de la playa de Levante  |  Benidorm: la mirada en las torres, la vida en el suelo #3  |  Ergosfera (2017)


* La cartografía de donde provienen las imágenes publicadas fue realizada por Ergosfera en 2017 utilizando como base las imágenes oblicuas de Google Maps a través de Goolzoom (2015, aprox.).


cartografias_benidorm_blog

Cartografías del ensanche de la playa de Levante realizadas para la presentación
«Turismo parece, ciudad es. Benidorm» (A Coruña, 2017)  |  Ergosfera


** Todos los materiales enlazados forman parte del proyecto Lo urbano y lo urbanístico, por Benidorm, un trabajo de investigación sobre la ciudad contemporánea a través del caso de Benidorm desarrollado intermitentemente por Ergosfera desde 2012.


Sin comentarios

La comunicación informal en la ciudad: ¿sueñan los grafitis con ser pintadas?

sanchez_reverte

Versión completa, con imágenes y enlaces,
de un artículo incluido en
La fiesta, lo raro y el espacio público,
un libro publicado en mayo de 2019,
coordinado por Fran Quiroga
y editado por Bartlebooth
como parte del proyecto Fiestas Raras.

Ergosfera, abril de 2019


asma


Sin comentarios

FETSAC’19 “Carencias” / Festival de Arquitectura / 25, 26, 27 e 28 de marzo

fetsac19_cartel


fetsac19_actividades


O próximo xoves 28 de marzo participaremos na FETSAC’19 na mesa de debate “A crise da educación nas escolas de arquitectura”, a partir das 12:00h na planta 3ª da ETSAC. Ademais de Ergosfera, na mesa participarán José Antonio Vázquez (subdirector da ETSAC), José Ramón Alonso Pereira e Luz Paz (profesores da ETSAC), Pablo López (delegación de estudantes), Coque Claret e Dani Calatayud (profesores da ETSAV-UPC) e Arturo Franco (profesor da ETSAM).

Toda a información sobre a FETSAC’19, aquí.


comments are off for this post

Página siguiente »